Pochłaniacze

Oczyszczanie.

Podczas przestojów działania instalacji zbiorniki, kontenery i kolumny destylacji muszą być otwarte, aby umożliwić niezbędne pole do miejscowej kontroli. Toksyczne i szkodliwe gazy oraz para, takie jak siarkowodór (H2S), benzen i rtęć muszą być bezpiecznie usunięte przed przeprowadzeniem kontroli.

Nasze technologie dostosowane są do niezawodnego usuwania tych niepożądanych gazów i par oraz zapewnienia bezpiecznej i terminowej kontroli systemów. To nie tylko zwiększa bezpieczeństwo użytkowania, ale również skraca okres przestoju, a tym samym przyczynia się do obniżenia kosztów.

Podwyższone stężenia siarkowodoru i merkaptanu w produktach końcowych znacznie obniża ich jakość. Te "niskiej jakości" produkty końcowe mogą albo być sprzedawane po niższej cenie lub muszą być ponownie wykorzystane w procesach rafineryjnych. Oznacza to jednak utratę efektów produkcji. H2S merkaptanowe środki eliminujące Kurita są odpowiedzialne za wyeliminowanie tych niewygodnych komponentów i co za tym idzie, podniesienie jakości i wartości produktów gotowych.

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci chętnie doradzą Ci osobiście.