SILIPHOS®

Środek antyskalujący – SILIPHOS ®

Siliphos® jest polifosforanem o wybitnych właściwościach stabilizujących, maskujących i rozpraszających. Wykazuje wysoką skuteczność w stabilizowaniu twardości w systemach wody zimnej i ciepłej. Tłumienie krystalizacji zapobiega wytrącaniu i sedymentacji.

Zastosowania:

  • Nieodwracalne systemy odwadniające w budownictwie drogowym i tunelowym
  • Odwracalne systemy nawadniania i drenażu
  • Zastosowanie do rur, wałów i zbiorników retencyjnych dla zapobiegania zatykaniu i odkładaniu osadu
  • Końcowy proces oczyszczania ścieków w małych oczyszczalniach ścieków, separatorach olejowych i usuwaniu szlamu w zbiornikach 
  • Uzdatnianie wody w zbiornikach zbierania wody deszczowej
  • W instalacjach wody użytkowej, systemach transportowych i studniach