SODIUM ALUMINATE

Glinian Sodu.

W przeciwieństwie do innych związków aluminium, glinian sodu występuje jako kompleksowy anion aluminium. Pozytywne naładowane substancje mogą być rozładowane i wytrącane. Glinian sodu jest więc stosowany w obróbce wody i ścieków, jak również w produkcji papieru.

Kurita Europe produkuje glinian sodu o różnym stopniu rozdrobnienia. Na życzenie, produkt może być dostarczony ustabilizowany, jeśli ciekły roztwór ma być stabilny przez długi czas. Glinian sodu może być również dostarczany jako produkt gotowy do użycia, roztwór ustabilizowany.

Możesz dowiedzieć się więcej o naszym glinianie sodu z naszej ulotki technicznej.