Special products

Wodorotlenek glinu NF – do produkcji farb drukarskich.

Przezroczystą dyspersję otrzymuje się, gdy wodorotlenek glinu miesza się ze środkami wiążącymi i lakierami drukarskimi.

Wodorotlenek glinu NF reguluje konsystencję farb drukarskich poprzez zwiększenie ich lepkości, a tym samym ich zdolności pokrywającej.

Ważną cechą wodorotlenku glinu NF jest jego kompatybilność z różnymi typami olejów drukarskich i lakierów, tuszów drukarskich, które mogą być poddane obróbce termicznej mieszaniny lub mieszanin różnych składników.

Kiedy używane są bardzo drogie lub bardzo intensywne pigmenty lub gdy
cylindry drukarskie są wytrawiane zbyt głęboko, intensywność zabarwienia może być zmniejszona przez zastosowanie przezroczystego wodorotlenek glinu NF.

Wzrost lepkości wytworzony dzięki mieszaninie wodorotlenku glinu NF zapobiega lub opóźnia szybkość sedymentacji ciężkich nieorganicznych pigmentów w układach o niskiej lepkości, a zatem działa jako stabilizator koloru.

Wodorotlenek glinu NF również korzystnie wpływa na właściwości schnięcia farb drukarskich.

Potash Alum.

Oferujemy Potash Alum techniczne i wolne od żelaza.

Zakres stosowania to:

  • Wypalanie osadu
  • Procesy trawienne w farbiarniach
  • Koagulacja dla lateksu
  • Efekt ściągający ostrego kamienia