Specjalne dodatki do papieru

Paper Specialties.

PYREX® - Środki zmniejszające palność.

Nasze bezchlorowcowe środki zmniejszające palność są kluczowym elementem produkcji niepalnego papieru i produktów włóknistych, które są stosowane w budownictwie, rynku opakowań lub elektronice.

Dostępne są zarówno preparaty ciekłe jak i krystaliczne.

SYNCOL® – Środki klejące

Unikalne kleje żaluzjowe do rozpylania z dużą prędkością powlekania off-line lub kalandrowania linii. Niezawodna przyczepność nawet przy wysokich poziomach wypełniacza. Brak pozostałości - łatwe ponowne rozwłóknienie.

BEKAPERG® – Bezhalogenowe środki rozwłókniania

Dodatki BEKAPERG® są stosowane w celu odzyskania papieru zawierającego żywice, zwiększające wytrzymałość na mokro. Nasze wysoce wydajne produkty zasadowe lub utleniające przyczyniają się do oszczędności energii i eliminują emisje AOX.

CALGON® and POLYRON® – dodatki Tissue

Średnie i wysoko cząsteczkowe polifosforany do zastosowań w cylindrach Yankee. Korzyści:

  • Doskonała stabilizacja twardości
  • Wydłużona żywotność ostrza
  • Jednolita przyczepność powłoki
  • Zwiększona miękkość