Działając dzisiaj z myślą o odpowiedzialności za przyszłość

Działając dzisiaj z odpowiedzialnością za jutro.

Działania firmy Kurita są dyktowane odpowiedzialnością za środowisko naturalne. Badanie właściwości wody, możliwości ich wykorzystania w celu stworzenia środowiska, w którym natura i człowiek współistnieją w harmonii. Jest to jedna z naczelnych zasad filozofii naszej firmy. I jest to nasze codzienne zaangażowanie: w naszych badaniach i rozwoju, jak również w konkretnych rozwiązaniach dla naszych klientów.

Kierujemy się świadomość, że woda – nasz najważniejszy zasób - jest w ograniczonej podaży. Dlatego całą naszą energię i kompetencje inwestujemy w celu skutecznego wykorzystania tego cennego towaru. Innowacyjne technologie, takie jak Kuriverter RC® zapewniają decydujące impulsy - rozwiązania przynoszące korzyść naszym klientom i środowisku.

Zobowiązujemy się nie tylko podejmować technologiczne wyzwania, ale także wykorzystywać nasze możliwości do wspierania projektów humanitarnych.

Udowodniona działalność – kilka przykładów.

Kurita Water Industries Ltd. założyła fundację Kurita Water and Environment Foundation w 1997 roku, której celem jest finansowanie wybranych projektów naukowych w dziedzinie wody i środowiska.

Kurita Water Industries Ltd. jest jednym z zaledwie 30 przedsiębiorstw na całym Świecie wymienionych w Nature-Stock-Index (NAI)

Wybrane produkty Kurita są certyfikowane przez National Sanitation Foundation (NSF International).

Kurita jest członkiem DME Deutsche MeerwasserEntsalzung e.V. (Niemieckie Stowarzyszenie odsalania wody morskiej).

Kurita stale demonstruje swoje zaangażowanie społeczne, np poprzez coroczne datki na rzecz CARE, która jest wiodącą organizacją humanitarną do walki z ubóstwem na Świecie.