Turbodispin®/Basidin®

Turbodispin®

Szeroka oferta produktów firmy Kurita w zakresie stabilizatorów twardości i środków dyspergujących do otwartych układów chłodzenia

Turbodispin® zapobiega tworzeniu się spowodowanych twardością wody kryształów poprzez blokowanie ich wzrostu (efekt progowy) w otwartych układach chłodzących .

Osady są przenoszone do fazy rozproszonej i mogą być usunięte z układu poprzez wypływ.

Produkty nie zawierają dostępnego azotu ani fosforu.

Produkty spełniające wymogi normy EN 15039: "Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia -- Środki przeciw osadzaniu się kamienia na membranach -- Kwasy wielokarboksylowe i ich sole".

Specjalny asortyment dyspergatorów i produktów Turbodispin® do stosowania w połączeniu z biocydami w celu skutecznego zwalczania biofilmu i rozwoju drobnoustrojów.

We encourage you to watch the video below about the demonstration of the efficiency of Turbodispin® D 100 to prevent lime scale sedimentation: