Kompleksowa koncepcja zwalczania Legionelli

Kompleksowa koncepcja zwalczania Legionelli.

Legionella to gram-ujemna bakteria wywołująca różne choroby u ludzi. Jedną z tych chorób jest legionelloza, nietypowe zapalenie płuc, objawiające się kaszlem, dusznością, wysoką gorączką oraz bólami mięśni i głowy. Często pierwsze objawy pojawiają się od dwóch do dziesięciu dni po ekspozycji na bakterie unoszące się wraz z drobinami pyłu. Bakterie występują naturalnie w słodkiej wodzie. Jeśli zakażona woda, która dostała się do systemów przemysłowych, nie zostanie prawidłowo uzdatniona, bakterie mogą zanieczyścić zbiorniki ciepłej wody i wanny z hydromasażem. Dlatego Legionella w chłodniach kominowych to często poruszany i bardzo poważny temat.

Brak systemu uzdatniania i kontroli w połączeniu z tworzeniem się biofilmu, korozją i zanieczyszczeniami tworzą idealne środowisko dla rozwoju Legionelli. Rozwojowi tej bakterii szczególnie sprzyja ciepła woda w prysznicach i fontannach. Dlatego zalecane jest uzdatnianie systemów ciepłej wody. W przeciwnym razie każde zakażenie Legionellą powoduje poważne problemy zdrowotne. Zapobieganie rozwojowi Legionelli jest tak samo ważne, jak szybkie i wiarygodne oznaczanie liczebności bakterii. Oznaczanie Legionelli zgodnie z normą ISO 11731 dotyczącą bakterii z rodzaju Legionella odbywa się poprzez hodowlę na określonych pożywkach. Trudność wykrywania wynika z obecności towarzyszącej flory w ściekach.
Ponadto wzrost Legionelli na pożywce trwa 9-10 dni dłużej. Dla porównania, niektóre współistniejące bakterie tworzą kolonie na pożywce w ciągu 2-3 dni. Norma ISO 11731 oraz zalecenie UBA opisują metody obróbki wstępnej pozwalające na zminimalizowania zakłóceń istniejącej flory towarzyszącej. Wraz z nowymi regulacjami znacznie zwiększył się zakres wymogów, które muszą spełniać laboratoria analityczne.

Firma Kurita, posiadająca wieloletnie doświadczenie w zapobieganiu rozwojowi Legionelli, oferuje rozwiązania i profesjonalne porady:

  • Kompleksowe rozwiązania wykorzystujące środki biobójcze i biodyspersanty do skutecznej kontroli rozwoju biofilmu.
  • Uzdatnianie wody pitnej przy pomocy specjalnych środków biobójczych, które są szczególnie zalecane przy zapobieganiu wzrostowi mikrobiologicznemu i rozwojowi Legionelli.

Dilurit® BC S-System: nasz innowacyjny system utleniania in-situ bardzo skutecznie zapobiega rozwojowi Legionelli. Dilurit® BC S-System spełnia wszystkie wymogi normy DIN EN 13623.

Więcej informacji na temat naszych produktów umożliwiających kontrolę Legionelli można uzyskać pod adresem:

Dlaczego warto wybrać produkty firmy Kurita?

Firma Kurita zapewnia kompleksowe usługi w zakresie kontroli Legionelli, w tym analizy ryzyka i szkolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nasz profesjonalny zespół wspiera klientów poprzez prowadzenie wewnętrznych szkoleń i ocenę ryzyka Legionelli z uwzględnieniem aspektów higienicznych i technicznych.
Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci są gotowi, by udzielić Ci osobistej i indywidualnej pomocy.

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.