Cetamine® Teknologi

Cetamine®- en omfattande och innovativ teknologi för pannvattenbehandling

Kuritas innovativa och patenterade Cetamine® -teknologi har utvecklats för att skydda ånggeneratorer, hetvattenpannor och slutna system. Cetamine®-teknologin bygger på ytaktiva filmbildande aminer för bildandet av en skyddsfilm på ytor i hela systemet. Detta behandlingsprogram används ofta i lågryckspannor och högtryckspannor med medelhögt eller högt tryck i alla typer av industrier.

För tillämpning i kraftverk och industriella kraftverk är specifika produkter tillgängliga som uppfyller ångrenhetskraven enligt internationella riktlinjer. En av de största fördelarna med Cetamine®-teknologin är flexibiliteten för olika panndriftlägen. När den hydrofoba skyddsfilmen har etablerats på systemets ytor har anläggningarna full flexibilitet för korta eller långvariga systemavstängningar.

Cetamine®-produkter är tillgängliga som enkomponentslösningar för filmbildande aminer för tillämpning i ånggeneratorer för värmeåtervinning ( HRSG) eller i kraftverk som drivs med fossila bränslen, eller som flerkomponentsprodukter för komplett systemskydd i ång- och het-vattenpannor.

Pannvattenbehandling med Kuritas Cetamine®-teknologi tillhandahåller:

  • Flexibla behandlingsprogram för panndrift i kontinuerligt eller diskontinuerligt läge
  • Behandling av ånggeneratorer och hetvattenpannor vid systemavstängning
  • Förbättrad värmeöverföring jämfört med vanliga behandlingsprogram
  • Minskad korrosion och mindre korrosionsprodukter i synnerhet under systemstarten
  • Minskning av flödesaccelererad korrosion
  • Ökad livslängd och tillförlitlighet på systemet
  • Kompatibilitet med on-linesensorer
  • Avsevärda vatten- och energibesparingar

Behandlingsprogrammet baserat på Cetamine®-filmbildande aminer (CFA) kontrolleras av en analysmetod som är enkel att tillämpa. De filmbildande aminerna kan enkelt fastställas med ett enkelt testkit, en fotometermetod eller kontinuerligt med Kuritas Cetamine® on-linemonitor. Även en innovativ och patenterad metod för att fastställa den hydrofobiska, skyddande filmbildande aminen på systemets ytor under avstängningsperioden är tillgänglig.

Se videon nedan som visar ett Cetamine®-labbförsök med ättiksyra.

Labbförsöket som representeras i videon visar en kupong behandlad med Cetamine® jämfört med en obehandlad kupong. Cetamine®- skyddsfilmen visar ett utmärkt skydd för metallytor mot syreangrepp.

För mer information om vår Cetamine®-teknologi se nästa video nedan om hur pannorna skyddas av Cetamine®-filmbildande aminerna (CFA):

Under höga koncentrationer av ammoniak bildar koppar och kopparlegeringar vanligtvis ett blått färgkomplex som indikerar korrosiva förhållanden och upplösning av metallen. Detta labbtest visar det utmärkta skyddet mot ammoniakangrepp med Cetamine®.

Behöver ni support? Våra experter hjälper er personligen och individuellt.

Vi står gärna till er tjänst