Cetamine® Teknologi

Cetamine® – en omfattande och innovativ teknik för pannvattenbehandling

Konventionella program för kylvattenbehandling har i allmänhet tre komponenter: syreavskiljare, fosfat och alkaliserande aminer. Kurita erbjuder ett unikt och innovativt behandlingsprogram. Cetamine® Technology bygger på en kombination av filmbildande komponenter som erbjuder ett fullständigt skydd av hela systemet från matningstanken till kondensatledningarna

Cetamine® är en ”allt-i-ett”-produkt, utformad för att öka systemets värmeöverföring och därmed ge våra kunder vatten- och energibesparingar, vilket minskar den totala driftskostnaden.

Pannvattenbehandling med filmbildande aminer är en kombination av tre olika sätt att agera:

  • pH-justering i matarvatten, pannvatten och ång /kondensatsystem med hjälp av neutraliserande aminer.
  • Skyddar hela systemet tack vare filmbildningen i matarvattentanken, matarvattenledningen, pannvattnet och ång / kondensatsystemet 
  • Dispersion av beläggningsbildande salter av polymerer i matarvatten och pannvatten

Se videon nedan som visar ett Cetamine® lab-prov med ättiksyra.

Labbförsöket som representeras i videon visar en kupong behandlad med Cetamine® jämfört med en obehandlad kupong. Cetamine® skyddsfilmen visar ett utmärkt skydd för metallytor mot syraangrepp.

För att lära dig mer om vår Cetamine®, kolla nästa video nedan om hur pannorna skyddas av de filmbildande aminerna.

Under höga koncentrationer av ammoniak bildar koppar och kopparlegeringar vanligtvis ett blått färgkomplex som indikerar korrosiva förhållanden och upplösning av metallen. Detta laboratorietest visar det utmärkta skyddet mot ammoniakangrepp med Cetamine®.

Behöver du support? Våra experter hjälper dig personligen och individuellt.