Rengöring och tillsatser för avgasning

Rengöring och dekontamineringstillsatser

Destillationskolonner, rörledningar, värmeväxlare, kärl och tankar kontrolleras och inspekteras regelbundet. Ett planerat driftstopp kräver perfekt planering och organisation. Giftig vätesulfid, flyktiga kolväten eller cancerframkallande bensen kan frisättas. På grund av järnsulfidens pyroforiska natur kan det bli ett allvarligt problem, eftersom det oxiderar exotermt vid kontakt med luft. De flesta pyroforiska järnbränder uppstår när fartyg, kolonner och värmeväxlare öppnas för underhåll och inspektion.

För att kunna hålla tidsplanen under ett driftstopp är det viktigt att man noga planerat rengöringen och underhållet. Förutom effektiv rengöring är arbetssäkerheten en nyckelprioritering. Genom att hålla den lägre explosionsgränsen (LEL) samt att reducera bensen, pyroforsyra, sulfid, vätesulfid och andra farliga gaser kan rengöringen genomföras på ett säkert sätt.
Kurita tillhandahåller lämpliga rengörings- och avgasningsadditiv för att på ett tillförlitligt sätt uppnå dessa mål. En mekanisk rengöring av lagertankar kan kräva ett flera veckor långt driftstopp, medan kemisk rengöring och dekontaminering kommer att minska det betydligt till några dagar. Dekontamineringstiden för destillationskolonnerna kan reduceras till 8-12 timmar i ett enda rengöringssteg. Miljön skyddas tack vare de biologiskt nedbrytbara ingredienserna. Samtidigt är hanteringen av våra rengöringsmedel och dekontamineringstillsatser enkel och säker för den operativa personalen.

Kurita ger dig rengöring och avgasningsprogram anpassade efter dina behov. Vår utbildade personal hjälper dig i dina rengörings- och avgasningsprocesser. På begäran levererar vi även den relaterade utrustningen.

Behöver du support? Våra experter hjälper dig personligen och individuellt.

Vi står gärna till er tjänst