Skumdämpare

Hämmande/förebyggande medel för skumkontroll

Skumning är en fysisk inkorporering av gasbubblor i  flytande form. Det är ett stort problem för oljeraffinaderierna och kan leda till signifikanta problem.  Kolväten, små partiklar och syror kan leda till mer skum och sämre stabilitet. För att inte råka ut för driftstopp eller skador krävs det att man åtgärdar skumbildning direkt. Mest utsatt är:

  • Rådestillationsenheter och vakuumaggregat
  • Bitumen (asfalt) anläggningar och coker-enheter
  • Visbreakerenheter och hydrocrackers
  • Gasskrubberenheter
  • Vattentankar och aminenheter

Kurita erbjuder effektiva skumdämpare som fungerar både förebyggande och avlägsnande. Beroende på relevant tillämpning innehåller Kuritas skumdämpare:

  • Oljefria komponenter
  • Naturliga oljor
  • Mineraloljor
  • Silikonhaltiga eller silikonfria aktiva substanser
  • Polydimetylsiloxan (PDMS)

Önskar ni mer information? Kontakta oss gärna så får ni personlig hjälp av våra experter.