Emulsionsbrytare

Emulsionsbrytare för att destabilisera emulsioner

Obehandlad råolja innehåller fortfarande vatten och salter när de lagras i tankarna. Många råoljor innehåller också fasta ämnen (BS & W = Basic Sediment & Water). Dessa oljor är svåra att bearbeta. Konsekvenserna är ofta att man får försämrad avsaltning.

Separation genom gravitation är en mycket långsam process. Det kan accelereras genom att använda ett lämpligt medel för emulsionsnedbrytning. Dessa tillsatser är ytaktiva medel, vilka migrerar till olje-/vattengränsskikt och gör att vattendropparna blir tillräckligt stora för att sedan kunna separeras gravitativt från oljan.

Genom att lägga till Kuritas emulsionsbrytare till råoljan uppnår du redan i tankbruket en bättre avvattning och avsaltning. Ackumulerat vatten och salt avlägsnas från tankens botten. Detta minskar avsevärt risken för korrosion och beläggning i raffineringsprocesser.

Våra emulsionsbrytare stöder emulsionsbrytningsprocessen i avsaltaren och hämmar en oönskad oljebearbetning i avsvavarutflödesvattnet.  Den avsaltade råoljan innehåller mindre vatten och mindre salter.

Resultatet är bättre lönsamhet och minskade kostnader för oljeåtervinningen samt en lägre risk för korrosion och beläggningar.

Önskar ni mer information? Kontakta oss gärna så får ni personlig hjälp av våra experter.