ACF Teknologi

Kuritas ACF-teknik förhindrar beläggning och korrosion

Den nya ACF-tekniken (Ammonium Chloride Free) använder tillsatser som är kemiska flytande sammansättningar baserade på en mycket stark organisk bas. De förhindrar ammoniumsaltning och korrosion i rådestillationsenheter, FCC-enheter, hydrotreaters, hydrocrackers, reformer-enheter och annan processutrustning, där sådana störningar är frekvent återkommande.

Den innovativa behandlingen är baserad på flera funktioner:

  • Den mycket starka organiska basen reagerar omedelbart med starka syror, såsom saltsyra, genom att bilda ett flytande ACF-kloridsalt
  • Ammoniak frigörs från ammoniumsalter genom att bilda motsvarande flytande ACF-salt
  • De bildade ACF-salterna som har ett neutralt pH, är mycket hygroskopiska och kan lätt avlägsnas med vatten

Vilka är fördelarna med ACF Technology?

  • Förebyggande av saltföroreningar och korrosion genom att bilda flytande ACF-salter. Dessa salter har ett neutralt pH
  • Avlägsnande av redan bildade saltavlagringar under drift
  • Omedelbar reaktion med mycket korrosiv saltsyra och ammoniumsalter
  • ACF-salter kan enkelt avlägsnas med tvättvatten eller surt vatten. Flytande ACF-salter är hygroskopiska och har en mycket låg korrosionspotential
  • Säkerställer en lång livslängd på processutrustningen
  • Minskar behovet av rengöring

Behöver du support? Våra kvalificerade experter hjälper dig personligen och individuellt.