KuriLoc Kit

KuriLoc – Ny testmetod för Legionella

Sjukdomar orsakade av Legionella upptäcktes i slutet av 70-talet efter flertalet utbrott. Under det senaste decenniet har myndigheter tagit krafttag mot Legionella. Länder som Spanien, Frankrike, Holland, Tyskland och Storbritannien har nu strikta lagar som tvingar industrier och kommuner att hålla noggrann kontroll över sina vattensystem.  Även i de länder där direkta lagar om Legionella inte finns har man riktlinjer, normer eller praxis som måste uppfyllas. Kurita har lång erfarenhet av att bekämpa Legionella och har alltid varit i framkant i ämnet.

En av de senaste innovationerna inom Legionellakontroll är Kuritas snabba detektionsmetod KuriLock Kit. Med KuriLoc kan man få de första resultaten endast 3 timmar efter provtagning.  Kunderna drar nytta av fördelarna med snabbdetekteringskitet KuriLoc, antingen genom att köpa sin egen enhet eller genom att använda tjänsterna från Kuritas ackrediterade laboratorier.

Vårt koncept för Legionellakontroll innefattar ett komplett paket för kontroll, övervakning och behandling av Legionella:

  • Certifierade specialister av VDI
  • Snabb detektion med KuriLoc
  • Handlingsplan
  • Övervakning med HydroBio® Advance
  • Dosering med Dilurit® BC S-System
  • Riskbedömningar
  • Procedur
  • Provtagning och analys
  • Rengöring och desinfektion
  • Utbildning
LOCK

LOCK-konceptet: Legionella Overall Control by Kurita

Kontakta din Kurita-expert för att välja det bästa alternativet för ditt system!

DIN PARTNER INOM LEGIONELLAKONTROLL

 För mer information: Legionella kontroll med Dilurit® BC S-System