KuriLoc Kit

KuriLoc Kit – testkit för Legionella

Sjukdomar orsakade av legionella upptäcktes i slutet av 70-talet efter flertalet utbrott. Under det senaste decenniet har myndigheter tagit krafttag mot legionella. Länder som Spanien, Frankrike, Holland, Tyskland och Storbritannien har nu strikta lagar som tvingar slutanvändarna av vattnet i industriella och kommunala installationer att hålla noggrann kontroll över sina system och applikationer. Även i de länder där direkta lagar om legionella inte finns har man riktlinjer, normer eller praxis som måste uppfyllas. Kurita har lång erfarenhet av att bekämpa legionella och har alltid varit i framkant i ämnet.

En av de senaste innovationerna inom legionellakontroll är Kuritas snabba detekteringssmetod: KuriLoc Kit. Med testkitet för legionella kan man få de första resultaten endast 3 timmar efter provtagningen och den är mycket specifik. Fastställningen görs speciellt av RNA för legionella som uppstår i vattenprovet. RNA finns endast i levande celler jämfört med DNA, inklusive celler i VBNC-tillståndet. KuriLoc-snabbprov är utformat för fastställning av legionella spp. KuriLoc-snabbprovet används redan i ackrediterade och andra laboratorier och tillhandahåller en översikt över legionellakoncentrationen inom några timmar. Således kan en bedömning av en utförd behandling i system för problem med legionella i god tid utföras som intern kontroll. Detta ökar systemets tillförlitlighet och minimerar en möjlig hälsorisk för tredje parter och deras egna arbetstagare. Dessutom är övervakningen av mikrobiella avlagringar (biofilm) i industriella akvifer - reproducerbara, kvantitativa och i realtid - ett viktigt inslag för en framgångsrik processkontroll med avseende på förorening. Snabb detektering och övervakning av mikrobiologi spelar en central roll. Kunderna drar nytta av fördelarna med snabbdetekteringskitet KuriLoc, antingen genom att köpa sin egen enhet eller genom att använda provtjänsterna från Kuritas ackrediterade laboratorier.

Vårt koncept för legionellakontroll innefattar ett komplett paket för kontroll, övervakning och behandling av legionella:

 • Certifierade specialister av VDI
 • Snabb detektionsmetod KuriLoc
 • Legionella testtjänst
 • Åtgärdsplan
 • Övervakning med HydroBio® Advance
 • Teknologier & produkter Dilurit® BC S-System
 • Legionella riskbedömningar
 • Procedur
 • Provtagning & analys
 • Rengöring & desinfektion
 • Utbildning

 

LOCK-konceptet: Legionella Overall Control by Kurita

LOCK

Konsultera er Kurita-expert för att välja det bästa alternativet för ert system.

ER HUVUDPARTNER INOM LEGIONELLAKONTROLL
 

För mer information: Legionellakonroll med Dilurit® BC S-System ett steg före.

Vi står gärna till er tjänst