Kurita PZ-6000

Hållbart bindemedel för stärkelse- och dextrinhaltiga limsystem.

Borsyra var för några år sedan en oumbärlig tillsats i lim och för olika industriella tillämpningar. När bor och dess derivat 2011 togs upp på ECHA:s kandidatförteckning över SVHC-ämnen (ämnen som inger mycket stora betänkligheter) som CMR-ämnen ställdes tillverkning och lindning av kartongkärnor och pappersrör och närliggande industrier inför en stor utmaning. 

Kurita löste ett pågående industriellt problem: Borfri dextrinlimning som en perfekt lösning för kärnbrädsindustrin. Med Kurita PZ-6000 A som borfritt stabiliseringsmedel i stärkelse- och dextrinlimformuleringar säkerställer Kurita lönsamheten och utnyttjandet av konventionella tekniska förfaranden.

Kurita PZ-6000 - Vårt bidrag till hållbarheten

Kurita löste ett olöst industriellt problem: Borfri limbindning av dextrin - Utveckling av ett giftfritt alternativ.

Kurita PZ-6000 är inte frätande och är inget farligt ämne. Den kontrollerar perfekt stabiliteten, reologin och vätbarheten hos de ytor som ska bindas. Kurita PZ-6000 ger kontrollerad viskositetsstabilitet, vidhäftning, bindning och filmbildning under produktionen. De resulterande limblandningarna förblir stabila och absolut bearbetningsbara under lång tid. Kurita PZ-6000 används huvudsakligen i dextrinlim för tillverkning och lindning av kärnpapp, wellpapp och pappersrör i automatisk utrustning med hög hastighet. Kurita PZ-6000 kan tillsättas till blandningen i form av granulat eller pulver genom omrörning eller dispergering, varvid erforderliga vidhäftningsnivåer lätt kan uppnås.

Kurita PZ-6000, den gröna revolutionen för dextrinbaserade limsystem

  • Borfri teknik Upptagen i BfR 36. positivt register - för livsmedel och förpackningar
  • Patenterad teknik
  • Användarvänlig och lättlöslig produkt
  • Mycket aktiv i tillämpningen
  • Innehåller inga listade ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC).

Kurita PZ-6000 - hållbar limning med en positiv inverkan på människa och miljö som är jämförbar med den senaste tekniken.

Ekonomi, miljö och socialt ansvar påverkar varandra:

  • Kurita PZ-6000 säkerställer lönsamhet och utnyttjande av produktionsprocesser
  • Kurita PZ-6000 är säker att använda och finns i överflöd
  • Kurita PZ-6000 är en giftfri ersättning för hälsofarliga produkter som innehåller bor.

Vi är till nytta för dig

Dina besparingar med Cetamine®

Här kan du enkelt beräkna de besparingar du kan uppnå genom att använda vår Cetamine-teknik i ditt system.

Dina besparingar med S.sensing® CS

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå genom att tillämpa vår S.sensing® CS teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå i kondensatorer genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå på torkcylindrar genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.