Paper

Papper

I pappersindustrin används våra aluminiumprodukter inte bara för fixering av de flesta tillsatsämnena på fibern och för fixering av anjoniskt avfall men även för fixering av hartsbaserat syntetiskt eller AKD-innehållande bindningsmedel.

Dessutom har vi funnit lösningen att ersätta bor i pappersproduktionen.

Med hjälp av våra experter skräddarsyr vi bästa lösningen för dig. Vi ger gärna personlig rådgivning.

Ersättare Boron

Sedan 2011 är Borax och andra borsyror listade som CMR-substanser i ECHAs SVHC-lista. Trots detta används Borax fortfarande som tillsats i stärkelsebaserat lim.

Gilunal® A är ett patenterat, icke-giftigt substitut för Borax. Gilunal® A används för att stabilisera stärkelse- och dextrininnehållande lim för att kunna binda pappersprodukter på ett beprövat konventionellt sätt.

Vårt bidrag till hållbarhet!

Retention

En optimal retention ökar både vattenkvalitét och produktivitet. Användningen av tillverkningskemikalier kan minskas vilket leder till lägre produktionskostnader.

Kurita erbjuder ett brett utbud av skräddarsydda retentionsprogram med Gilufloc® , Mikrosorban®, Aluminum Sulfate och Sodium Aluminate.

Anjonisk Trash Catcher

Kurita erbjuder ett brett sortiment av produkter för anjonisk bindning för vattenbehandling i pappersbruk.

Läs vidare under fliken teknologier.

 

Önskar ni mer information? Kontakta oss gärna så får ni personlig hjälp av våra experter.