Aktiphos®/Ferrofos®

Aktiphos®/Ferrofos®

Kuritas breda sortiment av skal- och korrosionsinhibitorer för öppna kylsystem

  • Aktiphos® och Ferrofos ® Produkterna är utformade för att förhindra korrosion av stål, koppar och kopparlegeringar genom att bilda ett skyddande skikt.
  • Aktiphos® och Ferrofos ® förhindrar bildandet av kalkavlagringar från vattenhårdhetssalter genom att blockera kristalltillväxten (tröskeleffekt).
  • Miljövänliga behandlingar: fosforfria behandlingar finns tillgängliga, helt organiska formuleringar, biologiskt nedbrytbara behandlingar.
  • Särskilda behandlingar för vatten från gropar, engångssystem, havsvatten eller återvunnet avloppsvatten som vatten för påfyllning.

Vi är till nytta för dig

Dina besparingar med Cetamine®

Här kan du enkelt beräkna de besparingar du kan uppnå genom att använda vår Cetamine-teknik i ditt system.

Dina besparingar med S.sensing® CS

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå genom att tillämpa vår S.sensing® CS teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå i kondensatorer genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå på torkcylindrar genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.