Aktiphos®/Ferrofos®

Kuritas omfattande sortiment av beläggnings- och korrosionsinhibitorer för öppna kylsystem

  • Aktiphos® och Ferrofos® är produkter framtagna för att motverka korrosion på stål, koppar och kopparlegeringar genom att bilda ett skyddande skikt.
  • Aktiphos® och Ferrofos® motverkar beläggningar av hårda salter i vattnet genom att förhindra kristallisering (tröskeleffekt).
  • Miljövänliga behandlingar – med eller utan fosfor, organiska sammansättningar, biologiskt nedbrytbara behandlingar.
  • Specialbehandlingar för schaktvatten, genomströmningssystem, havsvatten eller spillvatten som återbrukas som matarvatten

Vi står gärna till er tjänst