Aluminiumbaserade produkter för diverse applikationer

Aluminiumföreningar

Varje kund är unik. Med Kuritas breda sortiment av aluminiumbaserade produkter möter vi behoven till en mängd applikationer. Vår kompetenta och erfarna personal erbjuder innovativa produkter för tunnlar och en borfri framtid i pappersindustrin . Vi har även utmärkta vattenbehandlingsprodutker och produkter för dricksvatten samt rening av avloppsvatten. Kuritas  processkemikalier och funktionella fillers bidrar till hög prestanda i olika tillverkningsprocesser.