Albaphos®

Lämplig för autoklaver med indirekt kylning och för steriliseringsprocesser

Albaphos®-sortimentet innehåller alla nödvändiga kemiska funktioner för att undvika korrosion och avlagringar i hela systemet, samt att lösa befintliga avlagringar, även vid höga temperaturer:

  • Beläggningsinhibitor och dispergeringsmedel
  • Korrosionsinhibitor
  • Biologiskt nedbrytbart ytaktivt ämne och dispergeringsmedel för att motverka missfärgningar i livsmedelsbehållare

Vi står gärna till er tjänst