Albaphos® FB

Allt-i-ett-produkt - Steriliserare och pastöriserare

Kurita erbjuder Albaphos® FB som ett innovativt produktsortiment för behandling av Pastöriserings- och steriliseringsprocesser..

Särskilda aktiva ämnen optimerar utseendet på den bearbetade förpackningen. Biocider, korrosions- och kalkavlagringshämmare skyddar bearbetningsutrustningen, minskar antalet nödvändiga underhållsstopp och ökar anläggningens livslängd och produktivitet.

Vi erbjuder effektiva lösningar för att avlägsna olja och fett samt för att förbättra förpackningens glans, vilket leder till låga produktbortfall och en ökad ekonomisk drift av anläggningen.

Albaphos® FB-produkter

Fördelar med Albaphos® FB

  • Skydd av alla delar som kommer i kontakt med det behandlade vattnet,
  • Förhindrar korrosion och skalbildning,
  • Avlägsnande av fett och olja,
  • Förbättring av glansen hos sköljmedel för förpackningar
  • Lägre andel produktbortfall
  • Ökad ekonomisk drift av anläggningen

Vi är till nytta för dig

Dina besparingar med Cetamine®

Här kan du enkelt beräkna de besparingar du kan uppnå genom att använda vår Cetamine-teknik i ditt system.

Dina besparingar med S.sensing® CS

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå genom att tillämpa vår S.sensing® CS teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå i kondensatorer genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå på torkcylindrar genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.