Hållbar rengöring med Alberol® / Ferrolin®

Beläggning i vattensystem, särskilt i värmeväxlare, kan orsaka betydande värmeöverföringsreduktion och sämre kylkapacitet. Det rekommenderas att genomföra en rengöring under följande omständigheter:

  • Om systemet stått stilla en längre period,
  • Ineffektiv kemisk behandling
  • Efter underhållsarbete i anläggningen.

Lämpliga rengöringar håller maskiner, rör och system i bra skick och hjälper till att undvika oväntade driftstopp. En regelbunden och specialiserad rengöring är en av de viktigaste faktorerna för driftsberedskap i produktionsanläggningar.

Kurita föreslår därför sura, alkaliska och neutrala rengöringsmedel för att avlägsna avlagringar, beläggning eller föroreningar.

Alberol® / Ferrolin®: Produkter för avlägsnande av beläggning, metalloxider, avlagringar och olja.

 

Vi står gärna till er tjänst