ALUMINIUM SULFATE

Sulfat

Kurita Europe producerar aluminiumsulfat i olika slipningsgrader och innehåll. Vårt aluminiumsulfat produceras med lågt järninnehåll och är lätt att lösa upp. Produkten motsvarar XXXVI. BfR: s rekommendation.

Dessutom kan vi erbjuda aluminiumsulfatlösning som kan användas för vattenbehandling, pappersproduktion och många andra tillämpningar inom olika branscher.

Du kan lära dig mer om vår aluminiumsulfat från vår tekniska broschyr.