Imprint

Kurita Europe GmbH
Theodor-Heuss-Anlage 2
68165 Mannheim
Tyskland

Telefon: +49 621 1218 3000
Fax: +49 621 1218 3458
E-Mail: info@kurita.eu

VD: Shingo Yamaga | Yasuo Hatta (Suzuki) | Hisashi Tanabe 
Handlesregister nr: Mannheim HRB 739244
VAT ID nr: DE297214107

Copyright.

Publikationerna på denna sida är föremål för tyska upphovsrättslagar. Kopiering, anpassning och allt utnyttjande som strider mot upphovsrättslagar måste godkännas skriftligen av Kurita Europe GmbH. Nedladdningar och kopior av denna sida eller delar därav är endast tillåtna för privat, icke-kommersiell användning.

Ansvar för sidans innehåll

Kurita reserverar sig för felskrivningar, sidan är inte menad att vara uttömmande.

Ansvar för länkar

Kuritas webbplats innehåller länkar till tredjeparts webbsidor. Tredjepartslänkar är markerade som sådana. Kurita kan inte hållas ansvarig för innehållet på dessa webbplatser eftersom vi inte kontrollerar informationen som anges där. Observera att vi inte nödvändigtvis håller med innehållet på webbplatser som länkas av oss. Tredjeparts webbplatser har blivit granskade för kriminellt innehåll eller endast rättslig överträdelse. Kännedom om laglig överträdelse kommer att leda till omedelbar borttagning av dessa länkar.

Privacy Policy

Vi står gärna till er tjänst