Bilindustrin

Bilindustrin

Den enorma globala konkurrensen har tvingat bilindustrin att optimera processer och förbättra energieffektiviteten. Kontinuerliga och effektiva produktionsprocesser är viktiga faktorer för att möta dessa utmaningar.

Kurita är er kompetenta partner i alla frågor om vatten- och avloppsvattenhantering samt färgavskiljning. Med mer än 60 års erfarenhet erbjuder vi moderna vatten- och processbehandlingslösningar. Våra kvalificerade ingenjörer hjälper er gärna att öka anläggningens livslängd och minska energikostnaderna.

Välj en applikation:

Vi står gärna till er tjänst