Online-rengöring för effektivare pappersproduktion – Basidin® / Turbodispin®

Rengöring är ett viktigt inslag för att hålla driftsförhållandena på en hög nivå. Å andra sidan kräver all rengöring driftstopp.

Ett praktiskt sätt för att hålla tillverkningslinjer rena är våra Basidin®- och Turbodispin®: Multifunktionella rengöringskemikalier som är effektiva mot alla slags avlagringar som orsakas av organiska ämnen som stickies, trähartser eller pappersadditiv. De förhindrar att mikrobiologiska filmer bildas och är därför ett utmärkt komplement till våra biocidprodukter. Appliceringen är mycket enkel. Produkterna är giftfria, icke-sura och icke-kaustiska och kan doseras utan oro för materialkompatibilitet eller korrosion på pappersmaskiner. Därutöver förbättras säkerheten för personalen avsevärt.

Vi står gärna till er tjänst