Pannvatten och värmesystem

Flexibla behandlingsprogram för ånggeneratorer och värmesystem

Ånga krävs i nästan alla industrisektorer - för olika ändamål. Till exempel som processånga, eller som värmeånga till industrikunder och hushåll, eller att driva turbiner för elproduktion. För att säkerställa ångkokarnas höga effektivitet är optimal behandling av pannvattnet viktigt. Systemstörningar som orsakas av beläggning, korrosion, eller lokal överhettning minskar driftssäkerheten och kan medföra stora ekonomiska förluster. Kurita tillhandahåller därför innovativ teknik för att förhindra beläggning och korrosion i hela pannsystemet, inklusive matarvattentanken, pannan samt ång- och kondensatsystem.

Vi erbjuder ett komplett behandlingsprogram för ett brett utbud av applikationer:

  • Ångpannor
  • Slutna vattensystem
  • Industri- och fjärrvärmesystem

Vilka specialprodukter erbjuder Kurita?

Cetamine®: Innovativ och omfattande teknik baserad på filmbildande aminer för att förhindra korrosion och avlagringar i pannanläggningar. Cetamine® uppfyller också kraven för speciella tillämpningar som koshermatproduktion.

Ferrolix®: Traditionellt behandlingsprogram för att förhindra korrosion och avlagring i alla typer av pannanläggningar. Produkterna är tillgängliga som enskilda komponenter eller som kompletta allt-i-ett-system.

Kurinpower A-6060: Ogiftig syreavskiljare framtagen för att ersätta hydrazin som inte längre är tillåtet på grund av dess toxicitet.

Varför välja Kurita?

  • För att undvika materiella skador
  • För optimal värmeväxling utan lokal överhettning
  • För att minimera risken för potentiella driftstopp
  • För att förhindra överhettning och, vid överföring, risk för beläggning på turbinbladet
  • För att säkerställa lång livslängd på systemet

Behöver du support? Våra kvalificerade experter hjälper dig personligen och individuellt.

Cetamine

Cetamine® är en innovativ och övergripande teknik för värmepannor. Den är baserad på filmbildande aminer som bildar ett hydrofobt lager som adsorberas på metallytor över hela systemet. Cetamine® bygger en kontinuerlig barriär mellan vatten och metall, vilket förhindrar korrosion utan att påverka värmeöverföringen. Cetamine® ger ett enkelt sätt att styra hela systemet - med bara en produkt.

Syreavskiljare

Även små mängder upplöst syre i pannvattnet kan orsaka korrosion i matarvattenledningarna, pannan såväl som ång- och kondensatsystemen. Ett fullständigt avlägsnande genom mekanisk avluftning är inte möjligt. Kuritas syreavtagare för behandling av matarvatten avlägsnar resterande löst syre med hjälp av effektiva flyktiga och icke-flyktiga syreavfångare, varav några är också lämpliga för användning inom livsmedelsindustrin.

Beläggningsinhibitor / förebyggande av beläggning i pannor

Beläggning i pannan och i synnerhet på värmerören minskar kedlarnas effektivitet och medför en allvarlig säkerhetsrisk. Även tunna lager av kalciumkarbonat eller andra mineraler kan avsevärt försämra värmeöverföringen. Detta resulterar antingen i en klart högre energiförbrukning för ångproduktionen eller i en otillräcklig mängd ånga som genereras. Tjockare lager av mineraler kan till och med orsaka en deformation eller fullständig explotion av rören på grund av överhettning - en extremt farlig situation för personalen.

För att förhindra dessa problem erbjuder Kurita fosfat- och polymerbaserade beläggningshämmare. Potentiella beläggningsbildande joner i vattnet binds, dispergeras och avlägsnas sedan från pannan genom bottenblåsning. Detta förhindrar beläggningsbildning i pannan och på värmerören.

Alkalisering av matarvatten, ånga och kondensat

Korrosion i nedströmsdelen av pannanläggningen orsakas huvudsakligen av kondenserad koldioxid. Koldioxid bildar i sin flytande fas kolsyra, som - genom dissociation - minskar kondensatets pH-värde. Resultatet: korrosion.

Kurita erbjuder ett komplett sortiment av neutraliserande aminer för applicering i låg-, medium- och högtryckspannor för att förhindra denna korrosionsform i ång- och kondensatledningar. Kurita tillhandahåller även speciella multikomponentprodukter som kan neutralisera kolsyra bildad i ång- och kondensatsystemet.

Baserat på vår erfarenhet och med hjälp av våra experter utvecklar vi kundanpassade lösningar för att möta dina individuella behov. Vi ger gärna personlig rådgivning.