Pannvatten och värmesystem

Flexibla behandlingsprogram och tjänster för ånggeneratorer och värmesystem

Ånga krävs i nästan alla industrisektorer för olika ändamål. Till exempel som processånga, eller värmeånga till industrikunder och hushåll. I elkraftindustrin produceras ånga för att driva turbiner för elproduktion. För att säkerställa ångpannans effektivitet är en optimal behandling av pannvattnet viktigt. Systemstörningar som orsakas av beläggning, korrosion, lokal överhettning och överföring av pannvatten till ångan minskar driftsäkerheten vilket kan medföra stora ekonomiska förluster. Kurita tillhandahåller därför innovativ teknologi för pannvattenbehandling och tjänster för att förhindra beläggningar och korrosion i hela pannsystem, där matarvattentanken, pannan samt ång- och kondensatsystem inkluderas.

Vi erbjuder ett komplett behandlingsprogram för ett brett utbud av applikationer:

 • Ångpannor
 • Slutna vattensystem
 • Industri- och fjärrvärmesystem

Vilka tjänster och vilka pannvattenbehandlingsprodukter tillhandahåller Kurita?

 • Cetamine®: Innovativ och omfattande teknik baserad på filmbildande aminer för att förhindra korrosion och avlagringar i pannanläggningar. Cetamine® uppfyller också kraven för speciella tillämpningar som koshermatproduktion.
 • Ferrolix®: Traditionellt behandlingsprogram för att förhindra korrosion och avlagring i alla typer av pannanläggningar. Produkterna är tillgängliga som enskilda komponenter eller som kompletta allt-i-ett-system.
 • Ferrolix® A6060: Icke-toxisk syrereducerare framtagen för att ersätta hydrazin som ej längre är tillåtet på grund av dess toxicitet.
 • DReeM Polymer™: Prisbelönt kisel- och hårdhetsavlägsnande polymer för ångpannor
 • Tjänster: Kurita erbjuder ett brett sortiment av systemoptimeringstjänster, systemgranskningar och konsulttjänster av våra experter för att förlänga systemets livslängd och driftsäkerhet.

Varför välja Kurita?

 • För att undvika materialskada
 • För att säkerställa optimal värmeväxling utan lokal överhettning
 • För att spara pannans bottenblåsningsvatten och energi
 • För att spara in på underhållskostnader
 • För att minimera möjliga systemhaverier
 • För att förhindra överhettning och, vid överföring, risk för avlagringar på turbinbladen
 • För att säkerställa livslängd och tillförlitlighet på systemet
 • För att säkerställa optimal service för ditt system


Behöver ni support? Våra experter hjälper er personligen och individuellt.

Cetamine-teknologin

Cetamine® är en innovativ och omfattande teknologi för pannvattenbehandling. Den är baserad på filmbildande aminer som bildar ett hydrofobt lager på metallytor över hela systemet. Cetamine® bygger en kontinuerlig barriär mellan vatten och metall, vilket förhindrar korrosion utan att påverka värmeöverföringen. Cetamine® står för en toppmodern vattenbehandling. Den nya tekniker tillhandahåller ett enkelt sätt att styra hela systemet - med bara en produkt.

Syrereducerare

Även små mängder upplöst syre kan orsaka korrosion i matarvattenledningarna, pannan såväl som ång- och kondensatsystemen. Ett fullständigt avlägsnande genom mekanisk avluftning är inte möjligt. Kurita erbjuder ett flertal flyktiga och icke-flyktiga syrereduktionsmedel för att ta bort det kvarvarande upplösta syret. Även specifika produkter för tillämpning i livsmedelsindustrin är tillgängliga.

Beläggningsinhibitor/förebyggande av beläggning i pannor

Beläggning i pannan och i synnerhet på värmetuber minskar varmvattnets och ångpannornas effektivitet och medför en allvarlig säkerhetsrisk. Även tunna lager av mineralbeläggningar kan avsevärt försämra värmeöverföringen i värmetuberna. Detta resulterar vanligtvis till en klart högre energiförbrukning för ångproduktionen eller i en otillräcklig mängd ånga som genereras för nedströmsutrustningen och användarna. Tjockare lager av mineralbeläggningar kan orsaka  överhettning av panntuber. Om inga motåtgärder vidtas kan tuberna deformeras eller till och med spricka.

För att förhindra dessa problem erbjuder Kurita fosfat- och polymerbaserade beläggningsinhibitor. Potentiella beläggningsbildande joner i vattnet binds, dispergeras och avlägsnas sedan från pannan genom bottenblåsning. Detta förhindrar beläggningsbildning i pannan och på värmerören.

Alkalisering av matarvatten, ånga och kondensat

Korrosion i nedströmsdelen av pannanläggningen orsakas huvudsakligen av kondenserad koldioxid. CO2 bildar i sin flytande fas kolsyra, som - genom dissociation - minskar kondensatets pH-värde. Resultatet: korrosion.

Kurita erbjuder ett komplett sortiment av neutraliserande aminer för applicering i låg-, medium- och högtryckspannor för att förhindra denna korrosion i ång- och kondensatledningar.

Baserat på vår erfarenhet och med hjälp av våra experter utvecklar vi skräddarsydda lösningar för att möta era individuella behov för er pannvattenbehandling. Vi ger gärna personlig rådgivning.

Vi står gärna till er tjänst