Innovativ teknologi baserad på filmbildande aminer för pannvatten, ånggeneratorer och slutna system – Cetamine®

Cetamine® är en innovativ och omfattande teknik baserad på filmbildande aminer (ofta benämnda polyaminer eller fettaminer). Cetamine® förhindrar beläggning och korrosion i matarvattentankar, matarledningar, pannor, ånga och kondensat. Behandlingen skräddarsys baserat på ett flertal parametrar:

 • Korrosionsskydd via filmbildning på metallytor genom hela systemet som bygger upp en hydrofob skyddsfilm som utgör en barriär mellan vatten och metall
 • Dispersion och avlägsnande av beläggningsbildande salter
 • pH-kontroll genom neutraliserande aminer

Cetamine® G851:

 • Enkomponentsprodukt för kraftindustrin för applikation under kontinuerlig eller cyklisk drift och för systembevarande under fyllda eller tömda förhållanden (våt och torrläggning)
 • Kompatibel med alla flyktiga behandlingar (AVT) i kombination med ammoniak

Cetamine® V217K:

 • Speciellt utformad för produktionsprocesser inom livsmedelsindustrin som måste följa kosherreglerna

De största fördelarna med Cetamine® är:

 • Den hydrofoba skyddsfilmen ger fullständigt skydd
 • Helt organiskt behandlingskoncept med låg inverkan på matarvatten och ledningsförmåga för pannvatten
 • Vatten- och kostnadsreduktion genom att reducera bottenblåsning
 • Lägre energiförbrukning tack vare optimal värmeöverföring
 • Bättre effektivitet och tillförlitlighet
 • Enkel dosering och kontroll
 • Dosering enligt mängden spädvatten leder till mindre produktkonsumtion

Se videon för visualisering:

Denna video visar en klar förbättring med Cetamine®-behandling tack vare förbättrad värmeöverföring. Detta leder till ökad ångproduktion och besparingar av bränsle och energi i pannanläggningar.

Här kan du lära dig mer om vår Cetamine®-teknik.

Vi står gärna till er tjänst