Kemi-

Kemisk Industri & Läkemedelsindustrin

Resursförbrukningen inom kemisk industri är enorm. Trots att branschen redan har lyckats minska sin energianvändning avsevärt, finns det fortfarande stora utmaningar i form av höga energikostnader, hög vattenförbrukning och allt strängare regler. Energieffektivitet, ökad produktion och lättillgängliga anläggningar är därför viktiga faktorer som kan bidra till konkurrensfördelar.

Vi hjälper er mer än gärna. Kurita erbjuder ett brett spektrum av resursbesparande lösningar samt lösningar för att förbättra produktions- och anläggningssäkerhet.


Läkemedelsindustrin står inför stora utmaningar med ökad konkurrens och hårdare regler. Ökad produktivitet och optimalt utnyttjande av resurser bidrar till att uppnå ökad ekonomisk effektivitet.

Våra koncept för kylvatten, pannvatten och avloppsvattenverk förlänger livslängden och ökar produktiviteten. Som specialister för ultrarent vatten och membranbehandling garanterar vi vattenkvalitetsnivåer som uppfyller även de högst ställda förväntningar.

Håll er i framkant genom vattenbehandling med Kurita

Vi står gärna till er tjänst