Rengöring

Hållbar rengöring med Ferrolin® och Alberol®

Beläggning i industriella applikationer kan påverka och försämra systemets prestanda och skada konstruktionens material. I värmeväxlare kan detta orsaka betydande värmeöverföringsreduktion, vilket leder till lägre effektivitet och begränsad kylkapacitet. I pappersmaskinslyckor orsakar avlagringar sämre kvalité på den färdiga produkten.

Beläggning kan orsakas av olika skäl, t.ex. dålig vattenkvalitet eller otillräcklig kemisk behandling. På grund av de problem som kan uppstå bör alltför stora beläggningar avlägsnas genom kemisk rengöring.

Syftet med en kemisk rengöring är ett fullständigt avlägsnande av all beläggning med minimal åverkan på material och miljö.

Kundens efterfrågan är att uppnå detta med låga arbetskostnader, minimalt driftstopp och hög arbetssäkerhet.

Exempel på tillfällen när det är lämpligt med kemisk rengöring är:

 • Om systemet har stått stilla en längre tid,
 • efter en ineffektiv kemisk behandling,
 • Efter underhållsarbete i anläggningen.

Korrekta rengöringar håller maskiner, rör och system i god kondition och minskar risken för oväntade driftstopp. En regelbunden och specialiserad rengöring är en av de viktigaste faktorerna för driftsberedskap för produktionsanläggningar. Kurita föreslår därför sura, alkaliska och neutrala rengöringsmedel för att avlägsna avlagringar, beläggning eller föroreningar. För att välja de rätta parametrarna för rengöringsprocessen är det mycket viktigt att veta vad beläggningen består av samt tjockleken på den.

I allmänhet bör sura rengöringsmedel väljas för att avlägsna oorganisk beläggning och alkaliska rengöringsmedel bör användas för att avlägsna organiskt material.

I enskilda fall kan det vara nödvändigt att applicera två rengöringsmedel i följd: till exempel om tjocka avlagringar med ungefär hälften av kalciumkarbonat och hälften av organiska ämnen måste avlägsnas. I detta fall appliceras det sura medlet först och efter sköljning det alkaliska.

Alberol® och Ferrolin®: produkter för avlägsnande av beläggning, metalloxider, avlagringar och olja.

Vad kan Kurita erbjuda dig?

 • Preliminär utredning av gränsvillkor, t.ex. kretsmaterial, tillgänglig tid, befintlig teknisk utrustning.
 • Exakt analys av beläggningarnas sammansättning.
 • Genomförande av skräddarsydda rengöringsprocedurer.
 • Förslag till optimering av vattenbehandlingen, t.ex. med av våra produkter för hårdhetsstabilisering eller korrosionshämning i vattensystem, för att undvika korrosion och avlagringar.

Varför välja Kurita?

Våra rengöringsmedel visar en optimal effektivitet för att avlägsna beläggning:

 • För att optimera värmeöverföringen.
 • För att hålla vattenflödet.
 • Förhindra biologisk förorening.
 • För att skydda kretsarna mot korrosion.

Behöver du support? Våra experter hjälper dig personligen och individuellt.