Rengöring

Hållbar industriell rengöring av beläggningar och slam med Ferrolin® och Alberol®

Beläggning i industriella applikationer kan påverka och försämra systemets prestanda och skada konstruktionens material. I värmeväxlare kan detta orsaka betydande reduktion av värmeöverföring, vilket leder till lägre effektivitet och begränsad kylkapacitet. Detta leder till att kemisk och mekanisk rengöring av rörledningarna är nödvändig. I pappersmaskiner orsakar beläggning sämre kvalité på den färdiga produkten.

Beläggning kan orsakas av olika skäl, t.ex. dålig vattenkvalitet, otillräcklig kemisk behandling och av processtörningar. På grund av de problem som kan uppstå bör alltför stora beläggningar avlägsnas genom kemisk rengöring.

Syftet med en lyckad kemisk rengöring är ett fullständigt avlägsnande av all beläggning med minimal åverkan på material och miljö.

Kundens efterfrågan är att uppnå detta med låga arbetskostnader, minimalt driftstopp och hög arbetssäkerhet.

Det rekommenderas och är en tumregel att utföra en rengöring under följande omständigheter:

 • Om systemet har stått stilla en längre tid utan eller med vatten
 • Ineffektiv kemisk behandling
 • Efter underhållsarbete i anläggningen

Väl utförda rengöringar håller maskiner, rör och system tillgängliga och minskar risken för oväntade driftstopp. En regelbunden och specialiserad rengöring är en av de viktigaste faktorerna för driftsberedskap för produktionsanläggningar. Kurita föreslår därför sura, alkaliska och neutrala rengöringsmedel för att avlägsna beläggningar, smuts eller föroreningar. För att välja de rätta parametrarna för rengöringsprocessen är det mycket viktigt att veta vad beläggningen består av. Därför rekommenderar vi att beläggningarna analyseras. Dessutom måste beläggningens tjocklek kontrolleras.

I allmänhet bör sura rengöringsmedel väljas för att avlägsna oorganisk beläggning och alkaliska rengöringsmedel bör användas för att avlägsna organiskt material.

I enskilda fall kan det vara nödvändigt att applicera två rengöringsmedel i följd: till exempel om den tjocka beläggningen består av ungefär hälften kalciumkarbonat och andra hälften organiska ämnen bör man applicera det sura medlet först och efter sköljning det alkaliska.

Alberol® och Ferrolin®:  produkter för avlägsnande av beläggningar, metalloxider, olja och lera.

Vad kan Kurita erbjuda dig?

 • Preliminär utredning av förinställda gränsvillkor, t.ex. kretsmaterial, tillgänglig tid, befintlig teknisk utrustning.
 • Exakt analys av beläggningarnas sammansättning.
 • Genomförande av skräddarsydda rengöringsprocedurer.
 • Förslag till optimering av vattenbehandlingen, t.ex. med våra produkter för hårdhetsstabilisering eller korrosionsinhibering i vattensystem, för att undvika korrosion och avlagringar.

Varför välja Kurita?

Våra rengöringsmedel uppvisar en optimerad effektivitet beträffande avlägsnande av beläggningar:

 • För att undvika minskad värmeöverföring
 • För att hålla vattenflödet
 • För att ta bort slambeläggningar
 • För att förhindra biologisk förorening
 • För att skydda kretsarna mot korrosion

Behöver ni support? Våra kvalificerade experter hjälper er gärna personligen och individuellt.

Vi står gärna till er tjänst