Rengöring och avgasningstillsatser

Rengöring och dekontaminering

Under planerade driftstopp är tiden dyrbar. Det krävs noggran planering och organisation. Om tankar, kärl eller destillationskolonner enbart ångas eller spolas med kväve kan giftig vätesulfid, flyktiga kolväten eller cancerframkallande bensen frisättas. Dessutom ökar risken för pyroforiska järnbränder avsevärt. Under driftstoppet är det extremt viktigt att man håller tidsschemat. Förutom effektiv rengöring är arbetssäkerheten en nyckelprioritering. Lägre explosionsgräns (LEL) samt reducering av bensen, pyroforsyra, sulfid, vätesulfid och andra farliga gaser är absolut nödvändigt.

Kurita tillhandahåller lämpliga rengörings- och avgasningsadditiv för att på ett tillförlitligt sätt uppnå dessa mål. En mekanisk rengöring av lagertankar kan kräva flera veckor av driftstopp, medan kemisk rengöring och dekontaminering kommer att minska det betydligt till några dagar. Dekontamineringstiden för destillationskolonnerna kan reduceras till 8-12 timmar i ett enda rengöringssteg. man slipper tidskrävande ångstrippning som dessutom orsakar stora mängder föroreningar. Miljön skyddas tack vare de biologiskt nedbrytbara ingridienserna samtidigt som hanteringen är enkel och säker för den operativa personalen.

Behöver du support? Våra experter hjälper dig personligen och individuellt.