Kuritas värdegrunder

Kuritakoncernens uppförandekod

Våra kärnvärden, "Fem värden att vårda", utgör vår grund för omdöme och handling, och Kuritakoncernens uppförandekod visar oss vad vi måste följa i enlighet med lagar och förordningar samt hur vi kan vidta särskilda korrekta åtgärder som bygger på social etik.

Fem värden att vårda

Rättvisa
För att fortsatt vara ett flexibelt och konkurrenskraftigt företag skall vi bedriva verksamheten på ett rättvist och tydligt sätt, i enlighet med moderna värderingar och sunt förnuft.

Transparens
För att fortsätta utvecklas som ett globalt företag skall vi proaktvt jobba i enlighet med lokala lagstiftningar och bedriva vår verksamhet med öppenhet och transparens.

Uppriktighet
Vi skall bedriva vår verksamhet på ett uppriktigt sätt och alltid anstränga oss för att möta samhällets förväntningar. Vi skall behålla och stärka vårt förtroende som ett företag som alltid håller vad vi lovar.

Säkerhet
Som ett världsledande företag inom teknik är vår högsta prioritet i verksamheten att skapa
högkvalitativa produkter och tjänster samtidigt som vi minimerar eventuell negativ inverkan som
teknologi kan ha på liv och egendom.

Förenlighet
För att vi som avancerad förvaltare av vatten och miljö ska kunna lämna över miljön i ett
bättre tillstånd åt nästa generation skall vi bedriva vår verksamhet på ett sätt som försäkrar en
kombination av ekonomisk utveckling och bättre miljö.

I denna text anges tydligt hur vi bör agera tillsammans, och hur vi kan övervinna skillnader i språk, seder, kulturella bakgrunder och andra attribut.

Fullständig information återfinns i PDF-filen nedan: