Kuritas värdegrunder

Värdegrund

Även om våra kärnvärden utgör grunden för våra bedömningar och handlingar, visar Kurita Groups uppförandekod vad vi måste följa i enlighet med lagar och förordningar samt hur vi kan vidta särskilda korrekta åtgärder som bygger på social etik.

Kärnvärden

Rättvisa
För att fortsatt vara ett flexibelt och konkurrenskraftigt företag skall vi bedriva verksamheten på ett rättvist och tydligt sätt, i enlighet med moderna värderingar och sunt förnuft.

Transparens
För att fortsätta utvecklas som ett globalt företag skall vi proaktvt jobba i enlighet med lokala lagstiftningar och bedriva vår verksamhet med öppenhet och transparens.

Uppriktighet
Vi skall bedriva vår verksamhet på ett uppriktigt sätt och alltid anstränga oss för att möta samhällets förväntningar. Vi skall behålla och stärka vårt förtroende som ett företag som alltid håller vad vi lovar.

Säkerhet
Som ett världsledande företag inom teknik är vår högsta prioritet i verksamheten att skapa
högkvalitativa produkter och tjänster samtidigt som vi minimerar eventuell negativ inverkan som
teknologi kan ha på liv och egendom.

Förenlighet
Som avancerad förvaltare av vatten och miljö bedriver vi vår affärsverksamhet på ett sådant sätt att vi garanterar kompatibiliteten mellan ekonomisk tillväxt och miljöskydd, detta för att göra det möjligt att upprätthålla en god global miljöstatus för nästa generation.

I denna text anges tydligt hur vi bör agera tillsammans, och hur vi kan övervinna skillnader i språk, seder, kulturella bakgrunder och andra attribut.

Fullständig information återfinns i PDF-filen nedan:

Vi står gärna till er tjänst