Koksinhibering i krackningsprocesser

Hanteringslösningar Koksinhibering i sprickprocesser

Termisk krackning av gas- och flytande kolväten är den ledande tekniken för produktion av etylen. Vanliga råmaterial såsom etan, propan, butan, nafta, gasolja eller hydrokrackrester matas till sprickugnen tillsammans med ånga. Denna gasfasreaktion kallas ångkrackning eller pyrolys, där etenproduktionen är en väldigt komplex process följt av kylnings-, komprimerings- och separationssteg. Koksning är en sidreaktion från termisk sprickbildning. Det är ett stort operativt problem i strålningsdelen av ångkrackningsugnar och överföringsledare.

I många fall orsakas katalytisk koksbildning av nickel och natrium i matningen till sprickugnen. En kontinuerlig injektion av ett sulfideringsmedel, såsom DMS eller DMDS, är den historiska metoden för koksreduktion och kontroll av kolmonoxidbildning. Kurita har många års erfarenhet av injektion av polysulfider, vilka har betydande fördelar jämfört med DMS eller DMDS. Våra polysulfider minskar bildandet av oönskad kolmonoxid (CO) och förlänger spridningsugnarnas livslängd betydligt.

Kuritas polysulfider klassificeras som icke-farliga och kräver ingen speciell hantering eller lagring. Den höga flampunkten på ca 100° C minskar risken för potentiella blixtbränder. Minskade materialspänningar och låga avkoksningstider i ugnarna är ytterligare fördelar med vår kemiska behandling.

Behöver du support? Våra experter hjälper dig personligen och individuellt.