Kyl –och processvatten

Innovativa lösningar för att förebygga korrosion, beläggning och mikrobiologi

En optimal värmeöverföring är det viktigaste i varje vattenkyld process. Beläggning, korrosion och biofouling påverkar värmeöverföringen negativt. Därför utvecklar Kurita kundanpassade lösningar för kylnings- och processvattensystem, baserat på de kombinerade behandlingarna av beläggningsförebyggande, korrosionshämning och biocider.

Kuritas beprövade behandlingskoncept omfattar leverans och systemspecifik dosering av kemikalier samt kontinuerlig support till våra kunder. Tack vare Kuritas omfattande forskning och utveckling överensstämmer våra produkter med toppmodern teknik. Utöver den ekonomiska aspekten ger Kurita särskild uppmärksamhet åt miljövänlig behandling av kylvattensystem: AOX-fria biocider, ozonteknik samt fosfatfria behandlingsbegrepp - Kurita levererar allt. Av goda skäl är Kurita sedan 10 år ett av endast 30 företag som är noterade i "NAI" (Natur-Aktien-Index / Nature-Stock-Index).

Vilken typ av system tar Kurita hand om?

 • Genomströmningssystem
 • Öppna kylsystem / Kyltorn
 • Slutna kylkretsar
 • Luftkonditioneringssystem
 • Värmesystem och sprinklerkretsar
 • Alla typer av processvatten

Vilka produkter erbjuder Kurita?

Varför välja Kurita?

 • Förhindra att rör och pumpar blockeras
 • För optimal värmeöverföring
 • För att undvika utrustningsfel
 • För att förhindra driftstopp
 • För att minska underhåll
 • För att minimera kostnaderna

Behöver ni support? Våra kvalificerade experter hjälper er personligen och individuellt.

Korrosionsinhibitorer

Korrosion i öppna och slutna kylvattensystem orsakar allvarlig skada på utrustningen och minskar dess livslängd och effektivitet. Med Kuritas effektiva korrosionsinhibitorer undviker ni sådan skada, vilket gör att ni kan undvika extrakostnader för nya rör och värmeväxlare och även reducera reparations- och energikostnader.

Kurita tillhandahåller korrosionsinhibitorer för öppna och slutna kylvattensystem. Beroende på typen av kylvatten väljer vi lämplig inhibitor. En perfekt korrosionsinhibering omfattar inte bara valet av rätt produkt utan även kontrollen av alla relevanta vattenparametrar. Kuritas anpassade behandlingskoncept och effektiva övervakningssystem sköter en optimerad drift av ditt system.

Förutom den traditionella korrosionshämningen tillhandahåller vi även produkter för att styra syrekorrosion, korrosion under beläggning och mikrobiologisk påverkad korrosion (MIC). Dessa korrosionsformer förhindras av våra korrosionsinhibitorer tillsammans med våra patenterade polymerer, biocider och bio-dispergeringsmedel.

Vi monitorerar resultaten av våra behandlingar online med toppmoderna teknologier. Förutom konventionella korrosionskuponger kan Kurita kontinuerligt kontrollera korrosionsvärdet och pittingpotentialen. Det möjliggör ett snabbt agerande om korrosionsvärdena skulle öka. Vidare kan vi även analysera korrosionsskador för att hitta och åtgärda orsaken.

Beläggningsinhibering

Beläggning av kalciumkarbonat, kalciumfosfat och andra material minskar effektiviteten hos öppna och slutna kylvattensystem. För att återfå kylförmågan behövs en tidskrävande och kostsam rengöring. För att förhindra både hård och mjuk beläggning av mineraler och fasta ämnen tillhandahåller Kurita ett brett spektrum av beläggningsinhibitorer baserade på fosfonater, polyfosfater och speciella polymerer.

En av de största fördelarna med Kuritas produkter är deras extraordinära spridningseffekt på järn och fasta ämnen. Beläggning förhindras fullständigt och en obehindrad värmeöverföring till värmeväxlaren säkerställs. I enlighet med de ofta strikta utsläppsreglerna tillhandahåller Kurita också fosfatfria produkter som helt hämmar beläggning och avlagring även i kylvatten med hög hårdhet, högt pH och höga temperaturer.

Förutom den kemiska kylvattenbehandlingen har Kurita den nödvändiga kunskapen för att utforma och effektivt använda färskvattenbehandling och sidoströmfiltrering.

Kontroll av mikrobiologi

Biofilm och biofouling äventyrar öppna och slutna kylvattensystem. Genom att minska värmeöverföringen minskar biofilmen kylförmågan och ökar därigenom risken för mikrobiologisk påverkad korrosion (MIC). Denna form av korrosion kan snabbt leda till kritiska skador och drastiskt försämra driften på anläggningen.

Patogena mikroorganismer i kylvattnet, i synnerhet legionella, har blivit ett stort offentligt bekymmer de senaste åren. Höga koncentrationer av legionella i kylvattnet utgör en fara för människor och kan allvarligt skada genom legionärssjuka (Legionnaires Disease) och Pontiac-feber. Utrustning och anläggningar med sådan potentiell hälsorisk måste stängas ner.

Kurita erbjuder en stor mängd oxiderande och icke-oxiderande biocider för att förhindra biofilmbildning och biofouling. Förutom de traditionella produkterna betonar vi särskilt miljövänliga alternativ som ozon, väteperoxid och klordioxid. Biodispersanter för biofilmavlägsnande och förebyggande av biologiska avsättningar är särskilt lämpade i system med hög biologisk potential.

* OBS: Använd biocider säkert. Läs alltid etikett och säkerhetsdatablad före användning.

Baserat på vår erfarenhet och med hjälp av våra experter utvecklar vi kundanpassade lösningar för att möta era individuella behov. Vi ger gärna personlig rådgivning.

Vi står gärna till er tjänst