Support of Sustainable Development Goals with Cooling Water Reclamation

Återvinning av kylvatten

Idag möter vi allt fler allvarsamma utmaningar vad gäller vatten i global omfattning. Det rör sig om vattenbrist p.g.a. ojämn fördelning, vattenföroreningar i samband med industriell utveckling samt reducerat grundvatten.

För att förbättra den här situationen stöder Kurita-koncernen aktivt FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG’s).

Med utgångspunkt från de sociala problem som beskrivs i de globala målen, har Kurita-koncernen som syfte att bidra på sitt affärsområde – ”vatten och miljö” – och förser sina kunder med lösningar gällande ”spara vatten”, ”spara energi” och ”minska avfall”.

Vår vision och vårt mål är att återanvända vatten helt och hållet.

Återvinning av bottenblåsningsvatten från kyltorn

Kurita strävar tillsammans med våra kunder att minska det vattenintag som används på anläggningarna. För att uppnå detta har Kurita tagit fram innovativ och unik teknologi som bygger på den optimala kombinationen av vattenbehandlingsutrustning och vattenbehandlingsprodukter.

Med vår erfarenhet av såväl kemisk vattenbehandling som tillverkning av utrustning för vattenberedning i olika industrier, har Kurita kontinuerligt utvecklat kombinerade vattenåteranvändningsteknologier och vattenbehandlingsprodukter, detta för att kunna ge optimal kvalitet och minskade vattenvolymer för de specifika industriprocesserna.

För att återvinna vatten är det nödvändigt att ha tillgång till teknologier och experter på olika områden inom vattenbehandling. Detta är avgörande för att avgöra behoven men även för att se vilka begränsningar som finns. För att åstadkomma återvinning av bottenblåst vatten i kyltorn har Kurita tagit fram en unik teknologi som kan återvinna upp till 80 % av det bottenblåsta kylvattnet, som annars skulle ha gått förlorat ut i avloppet.

Kurita kan erbjuda specialanpassade lösningar på utrustning och vattenbehandlingsprodukter, som inte bara fungerar för en applikation (t.ex. kylning) utan tar hänsyn till hela vattencykeln (t.ex. kylning och vattenåtervinning).

När dessa teknologier kombineras med moderna IoT- och övervakningslösningar, får man inte bara en säker och stabil drift av anläggningen utan åstadkommer även återvinning av vattnet.

Kurita tillhandahåller omfattande lösningar till sina kunder genom att innefatta ett antal olika typer av teknologier, produkter och tjänster på tre verksamhetsområden: kemikalier för vattenbehandling, vattenbehandlingssystem och IoT-tjänster.

System: Kurita  tillhandahåller optimala vattenbehandlingssystem som producerar vatten av den kvalitet som krävs.

  • Membransystem
  • Avloppsvattensystem för olika industrier
  • Vattenåtervinningssystem

Kemikalier: Kurita erbjuder flera olika kemikalier för vattenbehandling som bidrar till att förebygga driftsmässiga utmaningar, spara vatten och minska energiförbrukningen.

  • Kylvattenbehandling
  • Pannvattenbehandling
  • Membranbehandling

IoT och övervakning: Med våra IoT- och övervakningstjänster kan vi säkerställa behandlingskontroll för en smidig drift för de system och vattenbehandlingsprodukter som används.

Behöver ni support? Våra experter ger er gärna råd, personligt och individuellt.

Vi står gärna till er tjänst