Företagsinformation

Omfattande lösningar för vatten, papper och processer

Våra produkter för vattenbehandling effektiviserar och optimerar anläggningar med kyl-, pann- & värmesystem, avlopps- och omvänd osmos anläggningar. Vi erbjuder även specialutvecklade produkter för processbehandling, lämpliga för raffinaderier, petrokemiska anläggningar, stålindustrin och papperstillverkare.

Vi ökar livslängden på er anläggning genom lägre energiförbrukning och optimal arbetssäkerhet. Vår erfarenhet, kunnande och framför allt våra kompetenta medarbetare gör oss till en pålitlig partner för vatten, papper och processbehandling.

Våra tjänster inkluderar:

  • Service och konsultation - professionell och lösningsorienterad - genom vår kvalificerade personal
  • Leverans av kemikalier och övriga produkter
  • Leverans av mät-, styr och doseringsutrustning

Lokalt starka - Globalt marknadsledande

Vi har varit etablerade i Europa sedan 1989 och består idag av ca 550 anställda i 12 olika länder, där täcker vi EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika). Med egna produktionsanläggningar bidrar vi till en tillförlitlig distributionskedja för våra kunder. Våra egna F & U center, laboratorier och pilottestanläggningar ger oss möjligheten att ständigt utveckla kundanpassade lösningar.

Kurita Europe är ett dotterbolag till Kurita Water Industries Ltd. med huvudkontor i Tokyo, Japan. Grundades 1949 och har idag 6.600 anställda. Omsättningen nådde 2018 till ca 2.3 miljarder USD. Mer än 2.400 patent är ett bevis på Kurita’s innovativa strategi för att kunna bidra med att reducera vattenförbrukningen.

Vi står gärna till er tjänst