Corrsave® 100

Corrsave® 100 – Nyutvecklad korrosionsinhibitor från Kurita

Kurita har i sitt fortsatta engagemang för hållbara behandlingar utvecklat Corrsave® 100, en innovativ ny molekyl som tillhandahåller korrosionsinhibitor och hårdhetsstabiliserare för vattensystem med speciellt fokus på behandlingar där låg fosforhalt och biologisk nedbrytbarhet är ett krav.

Corrsave® 100 är en proprietär substans framställd av reaktionen av en naturlig organisk syra med en fosforförening. Det har en förbättrad biologisk nedbrytbarhet och är klassificerad som naturligt nedbrytbar. Den har låg toxicitet, är icke-mutagen och irriterar inte huden eller ögonen. Korrosionsinhibitorns effektivitet, samt egenskaper som är viktiga för tillämpningen i kylsystem, har noga studerats i labbtester och pilotkylningssystem. Sedan lanseringen av Corrsave® under 2014 har de utmärkta resultaten bekräftats av flera framgångsrika applikationer.

Corrsave® 100:

 • Är baserad på naturliga och förnybara organiska syror
 • Är biologiskt nedbrytbar
 • Har hög prestada jämfört med andra korrosionsinhibitorer

Traditionella korrosionshämmare till kylvattensystem är baserade på fosfonat, fosfat och zink. Några av dem är kända för sin låga nedbrytbarhet och deras bidrag till eutrofieringen. Corrsave® 100 är en perfekt lösning i fall där den faktiska lagstiftningen kräver en noggrann övervakning av fosfatgränser och en hög biologisk nedbrytbarhet är önskvärd.

Corrsave® 100 och de formulerade produkterna Aktiphos® 4170, Aktiphos® 4180 och Aktiphos® 4060 erbjuder marknaden en unik molekyl:

 • Med en enastående korrosionshämmare på kolstål och galvaniserat stål
 • Utmärkt korrosionshämmare med ett brett spektrum av vattenparametrar (pH, hårdhet, etc.)
 • Naturligt biologiskt nedbrytbar gör den till en miljövänlig lösning
 • Utmärkta hårdhetsstabilisatorer för att undvika att beläggningar bildas i kyltornen eller på värmeväxlarens ytor
 • Innehåller våra bästa polymer för att kontrollera flagor av kalciumfosfat under svåra förhållanden
 • Erbjuder hög effektivitet med en låg nivå av fosfor
 • Ytterligare synergieffekter med standard fosfonsyra
 • Patentskyddad teknik

Corrsave® 100 har utvecklats av Kurita och tillverkas exklusivt av Kurita Europe.

Behöver ni support? Våra experter hjälper er personligen och individuellt.

Vi står gärna till er tjänst