Corrsave® 100

Corrsave® 100 – En nyutvecklad korrosionsinhibitor

Kurita har i sitt fortsatta engagemang för hållbara behandlingar utvecklat Corrsave® 100, en innovativ korrosion- och hårdhetsstabiliserare för vattensystem med speciellt fokus på behandlingar där låg fosforhalt och biologisk nedbrytbarhet är ett krav.

Corrsave® 100 :

 • Är baserad på naturliga och förnybara organiska syror
 • Är biologiskt nedbrytbar
 • Har hög prestada jämfört med andra korrosionsinhibitorer

Traditionella korrosionsinhibitorer till kylvattensystem är baserade på fosfonat, fosfat eller zink. Några av dem är kända för sin låga nedbrytbarhet och deras bidrag till övergödningen. Corrsave® 100 är en perfekt lösning i fall där den faktiska lagstiftningen kräver en noggrann övervakning av fosfatgränser och en hög biologisk nedbrytbarhet är önskvärd.

Corrsave® 100 och Aktiphos® 4170 erbjuder marknaden en unik molekyl: 

 • Enastående korrosionsinhibering på kolstål och galvaniserat stål
 • Utmärkt korrosionsinhibitor med ett brett spektrum av vattenparametrar
  (pH, hårdhet, etc.)
 • Potentiellt biologiskt nedbrytbara, vilket gör dem till en miljövänlig lösning
 • Utmärkta hårdhetsstabilisatorer
 • Erbjuder hög effektivitet med en låg nivå av fosfor
 • Ytterligare synergieffekter med standard fosfonsyra

Corrsave® 100 är utvecklad och patentregistrerad av Kurita och produceras exklusivt av Kurita Europe.


Önskar ni mer information? Kontakta oss gärna så får ni personlig hjälp.