Kurita CSR - Corporate Social Responsibility (socialt ansvarstagande)

Kuritas globala sociala ansvarstagande är kärnan i vår företagsfilosofi och affärsstrategi. Vårt mål är att tillhandahålla rent vatten och hållbara lösningar som skapar ett unikt värde för samhället och våra kunder. Kurita tror att det finns kraft i harmoni och balans mellan människa och natur. 

Kuritas åtgärder styrs av dess miljöansvar. Studera vattnets egenskaper, bemästra dem och vi kommer att skapa en miljö där naturen och människan är i harmoni. Detta är en av de vägledande principerna i vår företagsfilosofi. Och detta är vårt dagliga åtagande: i vår forskning och utveckling såväl som i konkreta lösningar för dig på plats.

Vi drivs av insikten att vatten - vår viktigaste resurs - är en begränsad tillgång. All vår energi och kompetens investeras därför i en effektiv användning av denna dyrbara råvara.

Under de 70 år som gått sedan företaget grundades har Kurita konsekvent tillhandahållit lösningar inom vatten- och miljöområdet. De sociala frågor som världen står inför i dag omfattar områden där Kuritas samlade teknik och expertis kan göra skillnad, t.ex. brist på sötvatten och klimatförändringar enligt målen för hållbar utveckling. Kurita kommer att fortsätta att tillhandahålla värde till samhället för att förverkliga en hållbar jord.

Beprövad hållbarhet - några exempel.

Vi åtar oss att inte bara möta tekniska utmaningar utan också använda vår förmåga för att stödja humanitära projekt.

Läs mer om alla våra CSR-initiativ.

Dela den här artikeln

Dela på LinkedIn
Dela på Twitter

Dina besparingar med Cetamine®

Här kan du enkelt beräkna de besparingar du kan uppnå genom att använda vår Cetamine-teknik i ditt system.

Dina besparingar med S.sensing® CS

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå genom att tillämpa vår S.sensing® CS teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå i kondensatorer genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå på torkcylindrar genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.