Skumdämpare

Skumhämmare och skumdämpare för att motverka eller avlägsna skumbildning

Skumbildning är en fysisk inkorporering av gasbubblor i en flytande lösning. Skum i petrokemiska processer kan leda till stora problem. Kolväten, små partiklar och syror är exempel på bidragande faktorer till skumbildning.

Det krävs omedelbara åtgärder för att förhindra eller destabilisera skum. Separationstrummor, destillationskolonner, extraktionsenheter samt gas -och vätskeskrubbare är exempel på komponenter som påverkas negativt av skum. Förfaranden som har en tendens att vara särskilt skumbildande i den petrokemiska processen är suspensionspolymerisationer (t.ex PVC), vatten -och kaustisk behandling samt extraktionsdestillationskolonner från butadienåtervinningsanläggningar.

Kuritas antifoam eller skumdämpare är ytaktiva och har mycket låg löslighet. Våra effektiva antifoam och skumdämpare förstör befintligt skum och hämmar att nytt bildas. Våra silikonfria skumdämpare lämpar sig i många processer.

Önskar ni mer information? Kontakta oss gärna så får ni personlig hjälp av våra experter.