Avsaltning på system för omvänd osmos

Avsaltning av havsvatten

Vatten är vår mest värdefulla råvara.

Dricksvatten blir alltmer en bristvara till följd av ökad efterfrågan och uttorkande resurser. Särskilt i torra regioner som Mellanöstern, Afrika och i allt större grad Sydeuropa, försämras situationen dramatiskt.

För att lösa detta problem har havsvattenrening utvecklats till en genomförbar alternativ vattenförsörjning. Avsaltningsanläggningar använder processer som omvänd osmos för säker produktion och behandling av dricksvatten.

Efter intensiv forskning har Kurita utvecklat nya metoder och produkter som bidrar till effektiv och problemfri drift av RO-anläggningar.

Naturligtvis är alla våra produkter som används för behandling av dricksvatten NSF-certifierade.


Välj en applikation:

Membranbehandling
Föryngringskoncept för RO-membran
Biofilmmedel för membransystem
Membranrengöringsmedel, beläggningsinhibitor och dispergeringsmedel

Vi står gärna till er tjänst