Dilurit® BC S

Dilurit® BC S-System – toppmodern in-situ biocid.

Biofilm, legionella och pseudomonas är källor till många problem i vattensystem, och därför en huvudangelägenhet i industrin. Ett system som inte kontrolleras korrekt kan leda till stora ekonomiska förluster och ha en direkt inverkan på befolkningens hälsa.

Kurita har lång erfarenhet av mikrobiologisk kontroll och biofilm i vatten- och papperssystem. Under de senaste årtiondena har Kuritas forsknings -och utvecklingsavdelning tagit fram ett komplett biocidproduktsortiment med en bred effektivitet mot problem som orsakats av mikrobiellt liv.

För att göra vårt redan breda sortiment än mer komplett har vi utvecklat ett in-situ biocidsystem, kontrollerat och doserat av Kuritas skräddarsydda doseringsutrustning:

Dilurit® BC S-System:

 • en snabb och lätt detekterbar oxiderande biocid.
 • en monokloramin alstras
 • som bryts ned till 100% i miljöofarliga oorganiska sammansättningar.

Dilurit® BC S-System har en mycket hög desinfektionshastighet mot:

 • Varje form av slamskapande mikroorganism
 • Sulfatreducerande bakterier
 • Legionella
 • Alger
 • Jäst
 • Mögel
 • Filamentösa bakterier
 • Pseudomonas

Kuritas avancerade Dilurit® BC S-System är en mild oxidator, effektiv inom ett brett spektrum med långvarig effektivitet och en bra kompatibilitet med andra processkemikalier.

Vårt team av experter har bevisad kunskap i att lösa mikrobiologiska problem. Dessutom levererar vi toppmodern doseringsutrustning samt on-lineövervakning- och kontrollteknik. Alla våra biocider är giftfria och följer EU-biocidförordningen.

Doseringen säkerställs genom reaktionen med Dilurit® BC S-System. Som ett resultat uppnås en ekonomisk och effektiv användning av de applicerade produkterna, och en jämn anläggningsoperation som styrs av ett kontinuerligt on-lineövervakningssystem.

Kortfattat är fördelarna med® BC S-System:

 • Utmärkt prestanda i ett brett pH-område (pH 6-10) - även under utmanande förhållanden (negativt system ORP, hög ledningsförmåga). 
 • Förstklassigt doseringssystem: De reaktiva komponenterna omvandlas till 100%. Ingen AOX (absorberbara organiska halogener) eller THM (trihalometaner) bildas.
 • En mycket selektiv oxidator; inga negativa effekter på processkemikalier.
 • Biologin ansluter sig inte till biociden. Utmärkt prestanda under slamkontrollen.
 • Lägre driftkostnader jämfört med andra oxiderande system.
 • Övervakning i realtid genom CI- och ORP-mätningar.

Toppmodernt doseringssystem tillgängligt i tre olika versioner:

Kurita har utvecklat tre olika övervakningssystem för att automatisera doseringen och kontrollen av produktapplicering. Var och en av dessa system är särskilt framtagna för att kunna behandla olika typer av applikationer.

 • Ekonomisk: doseringspumpar som styrs av vattenräknare (fast förhållande)
 • Komfort: Via kyltorns styrenhet, pH-styrd, (fast flöde)
 • Total kontroll: "Egen" kontroller, flödeshastighet via pump, pH-styrd

 

För mer information:

Vi står gärna till er tjänst