Dilurit® BC S

Dilurit® BC S-System – toppmodern biocid

Biofilm, legionella och pseudomonas är källor till många problem i vattensystem. Ett system som inte kontrolleras och behandlas korrekt kan i värsta fall utgöra direkt livsfara för allmänheten.
Kurita har lång erfarenhet av att bekämpa biofilm och mikroorganismer i vatten och papperssystem. Under de senaste årtiondena har Kuritas forsknings –och utvecklingsavdelning tagit fram ett komplett biocidproduktsortiment med en bred effektivitet mot problem som orsakats av mikrobiell liv.

För att göra vårt redan breda sortiment än mer komplett har vi utvecklat ett in situ-biocidsystem, kontrollerat och doserat av Kuritas skräddarsydda doseringsutrustning: Dilurit® BC S-System.

Kuritas toppmoderna in situ- biocid:

Dilurit® BC S-System är en snabb och lätt detekterbar oxiderande biocid som bryts ned till 100% i miljöofarliga oorganiska sammansättningar.

Dilurit® BC S-System är effektivt mot:

 • Varje form av beläggningsskapande mikroorganism
 • Sulfatreducerande bakterier
 • Legionella
 • Alger
 • Jäst
 • Forma
 • Filamentösa bakterier
 • Pseudomonas

Kuritas avancerade Dilurit® BC S-System är en mild oxidator effektiv inom ett brett spektrum med långvarig effektivitet och en bra kompatibilitet med andra processkemikalier.

Vårt team av experter har bevisad kunskap i att lösa mikrobiologiska problem. Dessutom levererar vi toppmodern doseringsutrustning samt onlineövervaknings- och kontrollteknik. Alla våra biocider är giftfria och följer EU-biocidförordningen.

Doseringen säkerställs genom reaktionen med Dilurit® BC S-System. Som ett resultat uppnås en ekonomisk och effektiv användning av de applicerade produkterna och en jämn anläggningsoperation som styrs av ett kontinuerligt onlineövervakningssystem.

Kortfattat är fördelarna med Dilurit® BC S-System:

 • Utmärkt prestanda i ett brett pH-område (pH 6 -10) - även under utmanande förhållanden (negativt system ORP, hög ledningsförmåga).
 • Förstklassigt doseringssystem: De reaktiva komponenterna omvandlas till 100%. Ingen AOX eller THM bildas
 • En mycket selektiv oxidator; inga negativa effekter på processkemikalier.
 • Biologin ansluter sig inte till biociden.
 • Lägre driftskostnader jämfört med andra oxiderande system.
 • Övervakning i realtid genom CI- och ORP-mätningar.

Toppmodernt doseringssystem tillgängligt i 3 olika versioner:

Kurita har utvecklat 3 olika övervakningssystem för att automatisera doseringen och kontrollen av produktapplicering. Var och en av dessa system är särskilt framtagna för att kunna behandla olika typer av applikationer.

 • Ekonomisk: doseringspumpar som styrs av vattenräknare (fast förhållande)
 • Komfort: Via kyltorns styrenhet, pH-styrd, (fast flöde)
 • Total kontroll: "Egen" kontroller, flödeshastighet via pump, pH-styrd

För mer information: