Återförsäljare

Distributörer

För dedikerade marknader och regioner har Kurita ett nära samarbete med återförsäljare i enlighet med en tydligt definierad distributionspolicy. Vi har etablerat starka partnerskap med företag som har visat sig vara seriösa och kompetenta. Vi litar lika mycket på dem som på vår egen personal.

Vad erbjuder Kurita till sina distributörer?

 • Teknologier för allt inom vattenbehandling
 • Godkännande från internationella eller nationella kundföretag
 • Säkra produkter och processer
 • Behandlingsprogram särskilt utformade för distributionsbehov
 • Applikations-, forsknings- och utvecklingslaboratorier
 • Regelbundna utbildningar
 • Kontinuerlig information avseende teknologier, utveckling, marknad och lagstiftning
 • Marknadssupport
 • Möjlighet att bli distributör av våra teknologier i en viss region eller ett område

Vad erbjuder Kurita sina distributörsteam?

 • Kunskap och våra erfarenheter tillsammans med en stark lokal service

Varför bli Kuritas distributör?

 • Världsomspännande distributörsnätverk och internationella seminarier för att utbyta erfarenheter och upptäcka nya marknader
 • Ett långsiktigt samarbete med ett ledande internationellt företag

Varför välja en Kurita-distributör som vattenbehandlingsleverantör?

Som kund drar ni både nytta både av vårt internationella kunnande samt av våra teknologier, men samtidigt en möjlighet att få en lokal anpassning. Tveka inte att kontakta oss för att hitta vår lokala distributör eller återförsäljare i er region.

Vi står gärna till er tjänst