Återförsäljare

Återförsäljare

På utvalda marknader eller i vissa regioner har Kurita nära samarbeten med pålitliga och kompetenta återförsäljare enligt en tydlig policy.  De har vårt fulla förtroende som om de vore vårt eget team.

Vad erbjuder Kurita sina återförsäljare?

• Teknik för allt inom vattenbehandling
• Godkännande från internationella eller nationella kundföretag
• Säkra produkter och processer
• Behandlingsprogram särskilt för distributionsbehov
• Applikations-, forsknings- och utvecklingslaboratorier
• Fortlöpande information om teknik, utveckling, marknader och lagstiftning
• Marknadsföringssupport
• Tillfälle att bli återförsäljare i en specifik region eller inom ett visst område.

Vad erbjuder Kurita sina återförsäljarteam?

All vår kunskap och erfarenhet tillsammans med en stark lokal service.

Varför bli återförsäljare för Kurita?

  • Världsomspännande nätverk av återförsäljare och för att utbyta erfarenheter och upptäcka nya marknader
  • Ett långsiktigt samarbete med ett av de ledande internationella företagen

Varför välja en Kurita-distributör som leverantör?

Som kund kan ni drar nytta av både ett internationellt kunnande och våra teknologier, men samtidigt få en lokal anpassning. Tveka inte att kontakta något av våra kontor för att hitta vårt lokala nätverk av återförsäljare i er region eller kontakta oss.