Distributörer

För särskilda marknader eller regioner har Kurita ett nära samarbete med detaljhandelsföretag i enlighet med en tydligt definierad distributionspolicy. Vi har etablerat starka partnerskap med dessa företag, som har visat sig vara seriösa och kompetenta. Vi litar på dem lika fullständigt som på vår egen personal.

Vad erbjuder Kurita sina distributörer?
 • Teknik för hela området för vattenbehandling
 • Lista från internationella eller nationella kundföretag
 • Säkra produkter och processer
 • Behandlingsprogram som är särskilt utformade för distributionsbehov
 • Laboratorier för tillämpning, forskning och utveckling
 • Regelbunden utbildning
 • Kontinuerlig information om teknik, utveckling, marknad och lagstiftning.
 • Marknadsföringsstöd
 • Möjlighet att bli distributör av vår teknik i en viss region eller inom ett visst område.
Vad erbjuder Kurita Distributor-teamet?
 • All vår kunskap och erfarenhet samt en stark lokal service.
Varför bli en Kurita-distributör?
 • Världsomfattande nätverk av distributörer och internationella seminarier för att utbyta erfarenheter och upptäcka nya marknader.
 • Ett långsiktigt partnerskap med ett ledande internationellt företag
Varför välja en Kurita-distributör som leverantör av vattenbehandling?

Kunden drar nytta av både en internationell koncerns kunnande och teknik och en lokal tjänsteleverantörs anpassningsförmåga. Tveka inte att kontakta våra kontor för att hitta vårt distributörsnätverk i ditt land eller din region. kontakta oss.

Cetamine® FB

Cetamine® FB Technology Cetamine® FB Technology Nästa generations vattenbehandling av pannvatten i livsmedels- och dryckesindustrin Vatten är en viktig resurs i livsmedels- och dryckesindustrin.

Läs mer "

Cetamine®- (låg P)

Kuritas omfattande Cetamine®-teknik ger ett utmärkt skydd mot korrosion i pannsystem. Cetamine består av filmbildande ämnen och skapar en hydrofob skyddande film som fungerar som en barriär mellan vatten

Läs mer "

Corrsave®

Corrsave® Corrsave® 100 - Nyutvecklad korrosionsinhibitor från Kurita. Kurita har i sitt ständiga engagemang för hållbara behandlingar utvecklat Corrsave® 100, en innovativ ny molekyl.

Läs mer "

Dropwise

Kurita Dropwise Technology förbättrar produktiviteten och ökar värmeöverföringseffektiviteten i industriella system och värmeväxlare. Produkten doseras kontinuerligt i ångledningen.

Läs mer "

F&B 360

Kurita erbjuder en innovativ 360°-lösning för hela vattencykeln i din livsmedels- och dryckesfabrik, som hjälper dig att spara vatten och energi.

Läs mer "

Kuriverter® IK

Kuriverter® IK Biofilmkontrollmedel för membransystem. Biofouling är en av de mest kritiska frågorna som omvänd osmos (RO) system står inför, särskilt i en

Läs mer "

Metaqua®

Metaqua® Metaqua® Kuritas breda sortiment av produkter för dricksvattenbehandling för att undvika kalkavlagringar och korrosion, vilket leder till en minskning av tungmetallerna i vatten.

Läs mer "

Min Kurita-portal (MKP)

My Kurita Portal (MKP) My Kurita Portal är en innovativ, säker och privat plattform för kontinuerlig och direkt kommunikation med våra kunder. Det finns 2,5

Läs mer "

S.sensing® LeG

S.sensing® LeGAirborne Legionella Monitoring System för tidig varning av legionellahot Hur Kurita kontrollerar legionella? Sjukdomsfall och dödsfall hos människor på grund av patogener i

Läs mer "

S.sensingTM MX

S.sensingTM MX S.sensingTM MX - Kuritas modulära multiparameterplattform för övervakning av kylvatten. S.sensingTM MX är ett nytt, modulärt analyssystem som är särskilt utformat för industriellt kylvatten.

Läs mer "

Beräkna din besparing

Du kan enkelt få en simulering av de energi- och vattenbesparingar som du skulle kunna generera genom att använda några av Kuritas tekniker. 

Dina besparingar med Cetamine®

Här kan du enkelt beräkna de besparingar du kan uppnå genom att använda vår Cetamine-teknik i ditt system.

Dina besparingar med S.sensing® CS

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå genom att tillämpa vår S.sensing® CS teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå på torkcylindrar genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå i kondensatorer genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.