DReeM Polymer® - en polymer som avlägsnar kisel och hårdhet för ånggeneratorer och pannanläggningar

DReeM Polymer® är Kurita’s effektiva dispersionsavlägsnande polymer för ånggeneratorer och pannanläggningar.

De multifunktionella egenskaperna hos DReeM Polymer® bibehåller uppvärmda ytor i system utan beläggning och tar bort befintlig hårdhets- och kiselavlagringar från systemets ytor under normal panndrift. Rena överföringsytor förbättrar omedelbart pannans effektivitet vilket leder till energibesparingar och avsevärt mindre CO2-utsläpp.

Även tunna lager av beläggningar på värmda ytor leder till en lägre värmeöverföring med tillhörande effektivitetsförlust på pannan. Med andra ord krävs mer olja för att generera samma ångmängd för alla typer av industriella processer. Vilken påverkan pannans effektivitetsförlust har beror på beläggningens tjocklek och sammansättning. En av de viktigaste beläggningskomponenterna i varmvatten och ångpannor är kisel. Jämfört med ett vanligt behandlingsprogram kan system som är behandlade med DReeM Polymer® tolerera avsevärt högre kiselnivåer och hårdhet på pannvattnet genom att förhindra att beläggning bildas på värmeöverföringsytor.

DReeM Polymer® används i stor utsträckning i lågtryckspannor i alla typer av industrier, som även tillåter att vatten innehållande beläggningskomponenter används som matarvatten. Detta bidrar till återanvändning av industrivatten med lägre färskvattenförbrukning.

DReeM Polymer® kan användas som pannvattentillsats i livsmedelsindustrin enligt FDA § 173.310 även under förberedelsen av ånga som kommer i kontakt med mat.

En av huvudfördelarna med DReeM Polymer® är faktumet att detta avkalkningsmedel kan tillämpas under normal systemdrift. Pannan behöver inte stängas av för en off-line rengöring med tillhörande produktionsstopp.

DReeM Polymer® kan doseras som avkalkningsmedel som tillägg till det befintliga konventionella behandlingsprogrammet eller appliceras som kombinationsprodukt tillsammans medCetamine®-teknik.

Dispersion Removal effects Management (DReeM) Polymer®:

  • Kontrollerar och avlägsnar kiseldioxid och beläggning i lågtryckspannor under normal drift
  • Avlägsnar befintlig kisel- och beläggning från pannytorna upp till fyra gånger effektivare än konventionella polymerer
  • Är en flytande produkt som är avsedd att doseras i tillägg till den aktuella behandlingen
  • Minskar den totala färskvattenförbrukningen
  • Minskar den totala bränsleförbrukningen
  • Minskar driftskostnaderna genom att öka systemets effektivitet och livslängd

Kuritas DReeM Polymer® tilldelades Miljöteknologipriset för enastående teknik med avsevärt mindre miljöpåverkan vid den 49:e upplagan av Environmental Technology Award .

DReeM Polymer® har även vunnit s Energy Conservation Center Chairman's Award som en del av 2017 Energy Conservation Grand Prize, som organiserades av Energy Conservation Center, Japan.

Se videon under för en demonstration av hur effektivt DReeM Polymer® avlägsnar beläggning jämfört med en konventionell polymer:

 

Behöver ni support? Våra experter hjälper er personligen och individuellt.

Vi står gärna till er tjänst