Dammkontroll

Dammkontrollmedel minskar utsläppen

Har du problem med damm? Vi kan erbjuda dig dammkontroll för bulkmaterial och hanteringslösningar, när dammutsläpp måste minskas.

Luftburet damm är ett av de största problemen vid hantering av bulkmaterial med direkt effekt på hälsa och säkerhet. Fina partiklar kan orsaka brandfarliga och täta dammutsläpp och silikos, en kronisk respiratorisk sjukdom.

Kurita med lång erfarenhet av att behandla dammproblem erbjuder de mest avancerade och varierade produkterna. Våra högeffektiva dammkontrollmedel för våtspray och skumapplikationer är designade för att behandla asfaltering av vägar, sprutning på transportband och andra kontinuerliga hanteringssystem samt diskontinuerliga system. De är effektiva mot dammutsläpp som skapas vid transport och hantering av bulkmaterial som kol, koks, malmer, biomassa, svavel, slam, jord, sand, gödselmedel, fast avfall etc. Hantering kan innefatta transport på transportband och via spånar (t.ex. kranar), krossning, stapling och återvinning.

Kontakta våra experter och upptäck hur Kuritas produkter minskar dammbildning med mer än 90% med direkt förbättring av miljö och arbetsförhållanden.