Emulsionsbrytare

Emulsionsbrytare för snabb olje -och vattenseparation

I petrokemiska processer är en effektiv separation av kolväten från processvatten en nödvändig förutsättning för en problemfri drift. Emulgeringen av kolväten och vatten är ett vanligt problem. Emulsioner kan klassificeras som två olika typer; olja-i-vatten och vatten-i-olja. Emulsioner kan orsaka korrosionsproblem i destillationskolonner, värmeväxlare och pannor. Separerat vatten innehåller ofta fortfarande högre mängder kolväten, vilka är dispergerade i vattenfasen. Dålig fasseparation kan innebära sporadisk förlust av vatten. Kemiska behandlingsprogram bidrar avsevärt till att förbättra separationsprocessen. Kemikalierna kallas emulsionsbrytare, demulgatorer eller vätmedel. De är ytaktiva ämnen som migrerar till olje-/vattengränssnittet. De adsorberar oljefilmer och separerar därefter vattendroppar från oljan. Kuritas emulsionsbrytare ger en snabb separation av olje- och vattenfaserna. På så vis undviks en oönskad överföring av olja och reducerar nedsmutsning i destillationskolonner, värmeväxlare och ånggeneratorer.

Behöver du support? Våra experter hjälper dig personligen och individuellt.