Dosering, Övervakning

Kundanpassade doserings- och övervakningslösningar för Kuritaprodukter

Parametrar för vattenkvalitet är mycket viktiga när det gäller övervakning av vattensystem. Detta gäller inte bara kylvatten, utan överallt där Kuritas produkter används för vattenrening. Därför erbjuder vi omfattande lösningar för era applikationer: Allt från enkla doseringspumpar till doserings- och övervakningssystem för specifika produkter och eller speciella applikationer. Kuritas utrustning säkerställer att rätt produktkoncentration används i ert system. Dessutom tillhandahåller Kurita specifik utrustning utformad för att mäta och övervaka de aktiva ämnena och de viktigaste prestandaindikatorerna (KPI: er) som är viktiga för ert system. Dessa vattenkvalitetsparametrar mäts så enkelt och så exakt som möjligt och nödvändigt. Därför kan ni vara säkra  på att den förväntade behandlingseffekten uppnås.

Mätprinciperna simulerar de verkliga förhållandena i systemet. Vår breda och långa erfarenhet av vattenbehandling täcker nästan alla olika typer av applikationer och processer. Detta ger möjligheten att övervaka KPI: er som biofilm, korrosion och beläggningar och då så nära de verkliga förhållandena som möjligt: Inuti vattensystemet och rörledningarna.

Kuritas skräddarsydda utrustning för övervakning av vattensystemet kan täcka dina behov inom följande branscher:

Beroende på vilket behandlingsprogram behövs, genomförs pålitliga mätningar genom anpassad doserings- och övervakningsutrustning. Dessa monitorer använder den senaste tekniken för övervakning.

Vi säljer bara vad vår kund verkligen behöver. Med kvalificerad doserings- och övervakningssystem erbjuder Kurita:

 • Kombinerade lösningar för produktdosering och övervakning
 • Analys av den verkliga aktiva substansen
 • Tillförlitlig mätning av anläggningsförhållanden och KPI
 • Simulera verkliga anläggningsförhållanden
 • Smidig drift av anläggningen
 • Lägre totalkostnad

Mer information om vår utrustning och lösningar:

 • S.Sensing Matrix System: Lär dig att hantera produktdosering och övervaka KPIs i kylvattenapplikationer.
 • S.sensing CS: Kuritas innovativa sätt att optimera doseringen av avloppsvattenbehandlingsprodukter genom online kontroll.
 • HydroBio®Advance: Online metod för att mäta och övervaka eventuell biofilmsutveckling i alla vattensystem.
 • Kuriauto® Online Monitoring: Avancerade behandlingsprogram för vattensystem.
 • HydroBio®ASC: Ny online övervakning av beläggningar för kylvattenanläggningar.

Behöver ni support? Våra experter hjälper er personligen och individuellt.

Vi står gärna till er tjänst