Biocider och desinfektionsmedel för att skydda dina vattensystem från biologisk förorening – Ferrocid® / Dilurit®

Industriella vattensystem utgör ofta idealiska förhållanden för tillväxt av mikroorganismer, på grund av t.ex. näringsämnen, gynnsamma temperaturer, hög uppehållstid och ytareans förhållande till systemvolym.

Med dessa förhållanden kan en hög bakteriell proliferation leda till biofilmutveckling och efterföljande problem som sämre prestanda och materiella skador genom korrosion (MIC). Dessutom kan bakteriella biofilmer som ackumuleras på ytan avsevärt minska värmeöverföringen och öka friktionsmotståndet i rören. Biofilmer i rör kan också orsaka sanitära problem i vattensystem, eftersom de ger en livsmiljö för patogena mikroorganismer (som Legionella och pneumophila)

Som en följd av detta är det nödvändigt att behandla med biocider. Behandlingsprogrammen minskar bakterieinnehållet (TBC) avsevärt i vattnet och kontrollerar biofilmbildning.

Oxiderande och icke-oxiderande biocider:

För behandling av vattensystem med biocider av olika slag finns en rad produkter och metoder tillgängliga. En signifikant skillnad är en uppdelning i oxiderande och icke-oxidationsmedel.

Obs! För att förbättra effektiviteten kan biocider kombineras med biodispergeringsmedel som kan attackera biofilmen.

Oxiderande biocider:

Fungerar genom att tränga in genom cellmembranen medan de oxiderar och därigenom modifierar cellmetabolism. Åtgärden är icke-selektiv. Läs mer genom att besöka vår sida för tekniska nyheter Dilurit® BC S.

Icke-oxiderande biocider:

Reagerar specifikt med komponenter i den mikrobiella cellen eller genom inaktivering av vissa metaboliska processer. Deras verkan är selektiv och är generellt inte beroende av pH-värde.

Dilurit®, Ferrocid®, Turbanion® och Kuriverter®: för effektiv kontroll av mikroorganismer (bakterier, svampar och alger) och makroorganismer i industriella recirkulerande vattensystem och membranfiltreringsenheter.

OBS: Använd biocider säkert. Läs alltid etikett och säkerhetsdatablad före användning.

Ferrocid 5280-S – En komplett produkt för dricksvattenbehandling

Ferrocid 5280-S är en unik produkt som ger en fullständig kontroll över dricks- och tappvatten.
Tack vare dess användning går det att förebygga bakteriespridning utan att påverka dricksvattnet eller utsätta växtlivet för skada.
Ferrocid 5280-S förebygger beläggningar och ger ett garanterat korrosionsskydd jämfört med andra vanliga oxiderande produkter.

  • I enlighet med biocidförordningen
  • Legionärssjuka
  • Bidrar till att förebygga utsläpp av metaller i vattnet
  • Renare och effektivare system
  • Lägre energiförbrukning 
  • Enkel och säker att använda

Ferrocid 5280-S uppfyller villkoren i biocidförordningen för PT 4 (desinfektion av utrustning för dricksvatten) och för PT 5 (dricksvatten).

Vi står gärna till er tjänst