Brett utbud av behandlingsprogram för ånggeneratorer och pannanläggningar – Ferrolix®

Ferrolix®-produkterna är utformade för att ge optimalt skydd mot korrosion och beläggning i hela pannanläggningen och ångledningar. Vår produktserie Ferrolix® innehåller innovativa teknologier för att minska driftskostnaderna och öka systemets tillförlitlighet och livslängd. Ferrolix®-produkter finns tillgängliga som enskilda komponenter eller som kompletta allt-i-ett-lösningar.

Syreavskiljare /reduktionsmedel

Även små mängder upplöst syre kan orsaka korrosion i pannan. Kurita erbjuder flyktiga och icke-flyktiga syrgasbehållare för att hålla koncentrationen av upplöst syre på lämplig nivå.

 • Organiska och oorganiska syreavskiljare för livsmedelsindustrin i enlighet med FDA § 173.310
 • Flyktiga syresavskiljare för högtryckssystem och AVT-koncept
 • Ogiftiga syreavskiljare som ersätter hydrazin
 • Ogiftig, katalyserad syreavskiljare vid låg vattentemperatur

Beläggningsinhibitorer

Beläggning i pannanläggningar har flertalet negativa effekter, t.ex sämre effektivitet och kortare livslängd. Kurita erbjuder fosfat- och polymerbaserade beläggningsinhibitorer för att skydda systemytorna mot beläggning och korrosion.

 • Unika produkter för hårdhets- och kiselkontroll
 • Fosfat- och fosfonatbaserade produkter för beläggningskontroll
 • Fosforfri depositionskontroll baserad på dispergeringsmedel
 • Behandlingsprogram för livsmedelsindustrin enligt FDA § 173.310
 • Fosfatprodukter och polymerer för högtryckskedjor
 • Tillsatser för skumkontroll

Matarvatten och ånga / kondensatalkalisering

Korrosion och materialförlust i matarvattenledningar och ång- / kondensatsystem orsakas vanligen av låga pH-värden. Kurita erbjuder ett komplett utbud av neutraliserande och alkaliserande aminer för applicering i låg-, medium- och högtrycksystem.

 • Alkaliserande aminblandningar för livsmedelsindustrin i enlighet med FDA § 173 173
 • Specifika alkaliserande aminblandningar för låg, medium och högt kondensatretursystem
 • Behandlingsprogram för industrisystem med långa ång- och kondensatledningar

 

Vi står gärna till er tjänst