FERROSOLF®

Dammkontroll – Ferrosolf® 9918

Glöm det tråkiga arbetet med att vattenspraya marken från fat! Med vårt effektiva dammbildningsmedel Ferrosolf® 9918 får man kontroll
på dammiga grusvägar.  

  • Effekten håller, beroende på yta, minst 3-7 dagar
  • Bionedbrytbar och fri från farliga ämnen enligt 67/548 / EEG och 2001/59 / EG
  • Inte listad i REACH lista över farliga ämnen