Beläggningsinhibitor

Beläggningsinhibitorer - förebygg och minska beläggning

Beläggningar (fouling) förekommer på många ställen inom den petrokemiska industrin. De härrör från oönskad oxidation, polymerisering, sedimentering och kondensationsprocesser och dyker ofta upp i råa gaskompressorer, oljefraktionering och gasavskiljningsenheter.

Vi anpassar behandlingsingreppen individuellt till ditt system och kombinerar produkterna i enlighet med dina uppgifter och krav:

  • Reducermedel (scavengers)
  • Dispergeringsmedel
  • Oxygenavskiljare
  • Stabilisatorer
  • Antioxidanter
  • Metalldeaktiverare

Fouling i den råa gaskompressionen (etylenproduktion) minskar kompressorernas prestanda och kan leda till vibrationer och oplanerade driftstopp. Baserat på årtionden av erfarenhet, utvecklade Kurita ett behandlingsbegrepp speciellt för råa gaskompressorer som idag är väletablerat på marknaden. De applicerade hämmarna är stabila och orsakar ingen form av farlig nitrerad tjocklek i den kalla delen av etenenheten.

Önskar ni mer information? Kontakta oss gärna så får ni personlig hjälp av våra experter.