Bränsleadditiv

Uppfyll specifikationerna med bränsletillsatser

Fraktioner av oönskade produkter i diesel och i eldningsolja kan orsaka nedbrytningar och oönskade färgförändringar. Eftersom dessa produkter ofta lagras under en längre tid kan denna sönderdelning leda till mjuka beläggningar, igentäppta filter och skador i motorn eller brännaren. Beläggningar kan störa brännmunstyckena för att minska effektiviteten och öka underhållskostnaderna. Dispersanter rengör injektorerna och håller munstyckena rena, vilket minskar bränsleförbrukningen och ger en bättre förbränning.
Kuritas oljelösliga vätesulfidhämmare avlägsnar H2S- och merkaptanföreningar. Våra biocider för dieselbränslen och värmeoljor eliminerar och förhindrar tillväxten av bakterier och svampar. De dödar aeroba och anaeroba svampar, bakterier, jäst och sulfatreducerande bakterier. Enligt OECD 301D / EEC 84/449 C6 är de helt biologiskt nedbrytbara och har ingen effekt på AOX-värdet. Kuritas bränsleadditiv ökar lagringsstabiliteten och prestandan hos dina bränslen.

Kurita tillhandahåller ett stort antal tillsatser för dina mellanprodukter och färdiga produkter:

  • Stabilisatorer, antioxidanter ad dehazers
  • Korrosionshämmare
  • Vätesulfidavskiljare och biocider
  • Antifoam / skumdämpare
  • Flödesförbättrare
  • Förbränningsförbättrare
  • Antistatiska medel

Behöver du support? Våra kvalificerade experter hjälper dig personligen och individuellt.